Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Korona testaa huoltovarmuuden

16.3.2020 12.02 | Pasi Rantonen

Myös energiatoimitusten huoltovarmuus on epidemian armoilla.

Olemme kaikki uuden tilanteen edessä koronaviruksen levitessä vääjäämättömästi sekä maailmalla että Suomessa. Ensimmäistä kertaa sitten öljykriisin, myös energia-ala on todellisessa tilanteessa energiatoimitusten turvaamiseksi poikkeustilanteissa.


Energiatoimituksista puhuttaessa menevät monesti termit toimitus- ja huoltovarmuus sekaisin. Toimitusvarmuudella tarkoitetaan jonkin energiatuotteen (lämpö, sähkö, polttoaine jne.) toimituksen häiriöttömyyttä. Toimitusvarmuuden pettäessä on jokin toinen vaihtoehtoinen, yleensä kalliimpi, energialähde saatavilla ja mahdolliset energiatoimitusten katkot ovat lyhyitä. Huoltovarmuudella taas tarkoitetaan, että energiatoimitusten on toimittava myös erilaisissa häiriötilanteissa ja energiaa eri muodoissaan on oltava saatavilla yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämiseksi.

Suomessa olemme todennäköisesti vasta koronaviruksen leviämisen alkuvaiheessa. Jo pari viikkoa sitten olemme Vapossa valmistautuneet mahdolliseen laajaan epidemiaan. Meillä on olemassa varautumissuunnitelma, jossa olemme ennakkoon suunnitelleet eriasteiset toimenpiteet, riippuen viruksen leviämisestä ja viranomaisten tekemistä päätöksistä leviämisen rajoittamiseksi.

Tähän mennessä olemme antaneet yleisesti käytössä olevat perusohjeet toimitusketjun omalle henkilöstölle sekä yrittäjille koskien tarkempaa hygieniaa, matkustamista ja kehotamme myös välttämään tarpeetonta ihmisten tapaamista.

Vältämme normaalista asiakaspalvelusta poiketen asiakkaiden käyttöhenkilökunnan kanssa läheistä kontaktia, jotta estämme mahdollisen viruksen leviämisen molempiin suuntiin. Kuljetusyhtiöt pyrkivät eristämään kuljettajat toisistaan ja samoja ajoneuvoja pyritään rajamaan mahdollisimman pienen ryhmän käyttöön.

Vuorokauden ympäri toimiva ajojärjestelymme on toimitusketjun kriittinen solmupiste, jotta tuotteemme, energiaturpeet, metsähakkeet ja pelletit ohjataan oikeille asiakkaille oikeaan aikaan. Ajojärjestelyn olemme tehtävän kriittisyyden vuoksi hajauttaneet kotikonttoreihin ja tällä tavoin pyrimme minimoimaan ko. tehtävissä toimivien henkilöiden sairastumisen. 

Me Vapossa suhtaudumme viruksen aiheuttamaan yhteiskunnalliseen uhkaan erittäin vakavasti ja teemme kaikkemme, jotta yksi yhteiskunnan perustoiminnoista, energian jakelu, on huoltovarmaa ja viranomaiset voivat keskittyä työssään epidemian rajoittamiseen ja sen vaikutusten minimointiin liittyviin tehtäviin.

Energianhuolto on yhteiskunnan toimivuuden perusedellytys. Energiahuollon on toimittava kaikissa olosuhteissa. Toimitusvarmuudesta voidaan joissakin olosuhteissa joustaa, mutta huoltovarmuuden kanssa ei pidä leikitellä. 

Pasi Rantonen

johtaja

Turveoperaatiot, Vapo Group

 
 

Seuraa meitä

LinkedIn Facebook Instagram Twitter