Hyppää sisältöön
Tuotteet

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Karstulan Kaijansuolle, joka on osittain entistä turvetuotantoaluetta.

Alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Neovan hallinnoimia kiinteistöjä sekä yksityisiä maa-alueita. Hankealueen koko on kaikkiaan noin 1 300 hehtaaria, josta noin 500 hehtaaria on Neovan entisiä turvetuotantoalueita. Kaijansuon turvetuotantoalueet sijoittuvat valtionmaiden yhteyteen siten, että kokonaisuudesta muodostuu erittäin hyvä yhtenäinen alue tuuli- ja aurinkovoimahankkeelle.

Turvetuotannon vuoksi alueelle on rakennettu valmiiksi kantavat tiestöt ja alueen aurinko- ja tuuliolosuhteet ovat otolliset. Kaijansuon turvetuotantoalueen jatkokäyttö uusiutuvan energian tuotantoon vahvistaa paikallista elinvoimaisuutta sekä suomalaista sähköntuotannon omavaraisuutta.

Hankealueelle on suunniteltu alustavasti seitsemän tuulivoimalaa. Aurinkovoiman on suunniteltu sijoittuvan Neovan entisille turvetuotantoalueille. Hankkeen nimellistehoksi on arvioitu 60-80 MW, josta tuulivoimalat käsittävät enintään 45 MW ja ja loput ovat aurinkovoimaa.

Sijainti

Lopullinen aluerajaus, tuuli- ja aurinkovoimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava reittiyhteys tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Sähkönsiirron yhteys hankealueelta Fingridin kantaverkkolinjaan on suunniteltu toteutettavan maakaapeleina. Ladattavasta kartasta näet suunnitellun hankealueen.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

  • Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimalapuiston yleiskaava tuli vireille joulukuussa 2021
  • Luonto- ja maastoselvitykset on aloitettu hankealueella alkuvuodesta 2022
  • Hankkeeseen liittyvä avoin yleisötilaisuus järjestetään keväällä 2022.

Hankkeen alustava aikataulu

  • Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat.
  • Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2024–2025 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2025–2027.
  • Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattava tuulimittaus ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Ota yhteyttä

Joni Lehto Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys joni.lehto@neova-group.com +358 40 512 2375

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
Nimi
Tietosuojaseloste(Pakollinen)