Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Konsernin johtoryhmä

Neova-konsernissa on Neova Oy:n hallituksen nimittämä johtoryhmä, joka tukee toimitusjohtajaa tämän työssä. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja nimittää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmän vastuulla on

  1. tukea toimitusjohtajaa investointipäätöksissä ja hankinnoissa hallituksen hyväksymät valtuudet huomioon ottaen
  2. varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön organisaatiossa
  3. avustaa Neova Oy:n toimitusjohtajaa valmistautumaan Neova Oy:n hallituksen kokouksiin ja selvittämään kaikkia toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia asioita
  4. edistää aktiivisesti liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehittämistoimista konsernin johtamisessa
  5. vastata työturvallisuuden organisoinnista ja kehittämisestä. 

Konsernin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään kymmenen kertaa vuodessa.

Tilikaudella 2020 konsernin johtoryhmä kokoontui 18 kertaa.

Johtoryhmän työskentelyn keskeisimpiä aihealueita olivat strategisten tavoitteiden seuranta sekä konsernin strategian toteuttaminen.

Johtoryhmän jäsenet eivät omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita.

 

 

 
 

Seuraa meitä

LinkedIn Facebook Instagram Twitter