Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Jyväskylän yliopiston ja Vapo Oy:n yhteinen kiertotalouden professuuri

Varsha Srivastava
Varsha Srivastava

Uusi kemian apulaisprofessori Varsha Srivastava jalostaa suobiomassojen arvoaineista elinympäristöä puhdistavia ja elintarviketuotantoa tehostavia tuotteita. Varsha Srivastava valittiin biopohjaisten arvoaineiden tutkimuksen ja talteenoton apulaisprofessoriksi Jyväskylän yliopistossa kemian laitokselle. Srivastavan tavoitteena on jalostaa suobiomassoista uudenlaisia, korkeasti jalostettuja tuotteita, joilla voidaan edistää ilman ja veden puhdistamista, elinympäristöjen terveellisyyttä sekä tehostaa elintarviketuotantoa. Tavoitteena on pääsy kansainvälisille markkinoille.

Professuuri sijoittuu kemian laitokselle matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Apulaisprofessori Srivastavan tutkimukset kuuluvat laitoksella kemian kiertotalouden painoalaan ja tiedekunnassa luonnonvarojen resurssiviisauden painoalaan. Professuuria rahoittaa osaltaan Vapo Oy, joka vastaa professuurin kolmen ensimmäisen vuoden rahoituksesta.

Varsha Srivastava vahvistaa hienosti kemian laitoksen kansainvälisesti korkeatasoista analyyttisen kemian ja kiertotalouden osaamista. Suobiomassan tutkimukseen perustetaan uusi tutkimusryhmä, jonka tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta sekä auttaa samalla vastaamaan teollisuuden tuotekehitystarpeisiin”, sanoo dekaani Mikko Mönkkönen.

Vapossa tutkimusta tehdään Vapo Refinery -projektissa, joka keskittyy korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen suobiomassoista.

”Maailmanlaajuiset haasteet pakottavat meidät vähentämään riippuvuuttamme polttoturpeesta ja etsimään uusia keinoja ja tuotteita ilman ja veden puhdistamiseen, terveellisten elinympäristöjen edistämiseen sekä tehokkaaseen elintarviketuotantoon. Näihin haasteisiin vastataksemme tutkimme humushappojen käyttöä biostimulantteina puutarhaviljelyssä ja maataloudessa, lipidejä vahojen ja hartsien tuottamiseksi sekä sammalen arvokkaita ainesosia. Hyödynnämme suobiomassaa valikoiden ja vastuullisesti jalostusastetta nostaen”, kertoo Vapo Ventures -liiketoiminnan vetäjä Mia Suominen.

Ilman ja veden puhdistamisen uutena innovaationa Vapo rakentaa parhaillaan aktiivihiilitehdasta Ilomantsiin. Juomaveden ja hengitysilman puhdistamiseen käytettävää aktiivihiiltä Vapo valmistaa Suomessa saatavista biomassoista.

Professuurin rahoittajat toivovat myös uusia avauksia

Apulaisprofessoriksi valittu Varsha Srivastava on kemian tohtori ja hän siirtyi Jyväskylään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksiköstä, jossa hän toimi vuodesta 2014 lähtien tutkijana muun muassa Suomen Akatemian hankkeessa. Professuuri kiinnosti laajalti lukuisia muitakin kansainvälisiä huippututkijoita, kaikkiaan tehtävään haki 33 henkilöä.

Intiasta lähtöisin oleva Srivastava on opiskellut Intian teknillisessä korkeakoulussa (Indian Institute of Technology) Varanasissa.

“Olen tutkinut jätevirroista saatavien luonnonvarojen hyödyntämistä 12 vuoden ajan ja kehittänyt arvoaineiden erotteluun liittyviä analysoimisen tekniikoita. Tästä osaamisestani on varmasti hyötyä, kun kehitämme tekniikoita, joilla saamme suobiomassoissa olevat arvoaineet nykyistä tehokkaammin talteen”, sanoo Varsha Srivastava.

Yhteisen professuurin rahoittajat toivovat, että uuden professorin osaaminen nopeuttaa tuotekehitystä.

”Toivomme osaamista uusien tuotteiden taustalla olevien toimintamekanismien ja ilmiöiden ymmärtämiseen. Myös aivan uudet avaukset ovat tervetulleita, sillä suobiomassojen mahdollisuuksista olemme vasta raapaisseet pintaa”, Mia Suominen sanoo.

Vapon käynnistämään monivuotiseen, noin viiden miljoonan euron Refinery -tuotekehitysohjelmaan Vapo sai rahoitusta Business Finlandilta.

Lisätietoja:

Linkki kuvapankkiin