Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Toimimme yhteiskunnan hyväksi

Taloudellisen vastuumme kulmakivi on liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn pitkän aikavälin kehittäminen. Kestävä taloudellinen toiminta luo lisäarvoa myös sidosryhmille. Toiminnan luonteesta johtuen taloudellisissa vaikutuksissa korostuu paikallisuus.

Neova-konserni ja konsernin yrittäjät toimivat, työllistävät ihmisiä ja maksavat veroja kaikissa toimintamaissa. Neova-konsernin yhtiöt maksavat kaikki lakisääteiset veronsa oman liiketoimintansa perusteella siihen maahan, jossa ne harjoittavat liiketoimintaa. Yhdelläkään konsernin yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja. Konsernin verostrategian toteutumisesta ja maakohtaisten vero-ohjeiden noudattamisesta vastaa konsernihallinto.

Paikallinen merkityksemme näkyy ulkoisten ostojen ja palvelujen sekä maksettujen palkkojen suhteessa liikevaihtoon. Konsernin ostoista ja palveluista valtaosa hankitaan toimintapaikkojen lähiympäristöstä. Toiminnan työllistävät vaikutukset näkyvät niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Erityisesti haja-asutusalueilla olemme usein paikallisesti tärkeä työllistäjä.

 

 

 

 

 
 

Seuraa meitä

LinkedIn Facebook Instagram Twitter