Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Ympäristöpolku Aitonevalla

Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan

Olemme sitoutuneet seuraaviin yritysvastuun periaatteisiin

  • Ylin johto sitoutuu arvojen ja toimintapolitiikkojen mukaiseen työhön.
  • Arvot ja toiminta-ajatus sekä strategia analysoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.
  • Toiminnassa tunnistetaan asiakkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien tarpeet.
  • Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, viranomaisten, maanomistajien, liikekumppanien, naapureiden, tiedotusvälineiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.
  • Paikallisena toimijana eri maissa tunnistamme toimintaympäristömme tarpeet ja arvot.
  • Konsernitason toimintapolitiikat ovat johdon vahvistamat.
  • Menettelytapoja ja toimintaa arvioidaan ja uudistetaan säännöllisesti.
  • Toiminnassamme edistämme henkilöstön ja alihankkijoiden hyvinvointia sekä tasa-arvoa.
  • Kunnioitamme ja noudatamme kansainvälisen kauppakamarin suosittelemia eettisiä vastuullisen yrityksen toimintaperiaatteita

Yritysvastuun linjauksista päättävät Neova Groupin hallitus ja johtoryhmä.

Yritysvastuuasioista raportoimme GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. 

Työtämme ohjaavat yrityksen ympäristöstrategia ja ympäristöpolitiikka. Ne luovat puitteet ympäristöasioiden hoitamiseen koko konsernissa ja kaikissa toimintamaissa.

Ympäristöstrategian mukaan ympäristönäkökohdat ja asiakkaan sekä yhteiskunnan tarpeet on huomioitava kaikissa tuote- ja palveluketjuissa. Luonnonvarojen käytössä keskeistä on raaka-aineen alkuperän tunnistaminen, käytön tehokkuus ja ympäristövaikutusten minimointi. Lait, lupaehdot ja ympäristöstrategian pohjalta laaditut toimintaperiaatteet, tavoitteet ja ohjelmat ohjaavat neovalaisten päivittäistä työtä.

 

 
 

Seuraa meitä

LinkedIn Facebook Instagram Twitter