Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme

Neova-konsernin vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Raportoimme vastuullisuudesta kalenterivuosittain kerran vuodessa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisuusraportointiamme, jonka tavoitteena on lisätä entisestään yhtiön toiminnan avoimuutta sekä kuvata konsernin toiminnan vaikutuksia ja kehitystä. Tavoitteena on raportoida asioista, jotka ovat oleellisia yhtiön liiketoiminnan kannalta ja joista yhtiön sidosryhmät ovat kiinnostuneita.

Asioita seuraamalla sekä kehittämällä pystymme vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta vahvistamaan positiviisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Vastuullisuusraportointimme pohjautuu maailman laajimmin käytössä olevaan vastuullisuusraportoinnin GRI-viitekehykseen. Raportointi perustuu vastuullisuuden olennaisuusanalyysille, jonka avulla on selvitetty sekä konsernin sidosryhmien että yhtiön näkemyksiä yhtiön toiminnan olennaisimmista yritysvastuun aiheista.

Vastuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin päämäärät on uudistettu

Vastuullisuus on konsernin strategian ja olemassaolon tarkoituksen  ytimessä. Vastuullisuustyö on ollut jatkuvan kehityksen kohteena vuoden 2020 aikana ja on keskeinen osa liiketoimintojen kehittämistä.

Neova-konsernissa uudistettiin vastuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin päämäärät kesällä 2019 ja valittiin kaksi painopistealuetta: huolehdimme ympäristöstä ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista. Vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat on määritelty kullekin liiketoiminnalle asiakkaiden tarpeiden perusteella sekä liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuustavoitteemme on tulla nettopositiiviseksi yhtiöksi ottamalla huomioon toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme vaikutukset ympäristöön, hyvinvointiin, yhteiskuntaan ja tiedon ja osaamiseen kehittymiseen.

Vapo-konsernin vastuullisuusraportti 2020

 

Neova-konsernin yritysvastuu-politiikka

 

Vapon yritysvastuu 2016

 

 

 

 
 

Seuraa meitä

LinkedIn Facebook Instagram Twitter