Hyppää sisältöön

Automaattisten mittausasemien käyttöönotto etenee aikataulun mukaan

Mittalaitteiden asennukset ja koko projekti on sujunut aikataulun mukaisesti. Laitteiden kalibrointi on käynnissä ja luonnonvesiin valitsemamme teknologia on osoittautunut toimivaksi ja luotettavaksi. Nyt keskitymme tekniikan ja tiedonsiirron testauksiin kaikissa olosuhteissa eli eri lämpötiloissa ja eri virtaamilla.

Huollamme laitteita ja niiden toimintaa ja mittaustuloksia tarkkaillaan tehostetusti mm. vertaamalla jatkuvatoimisia mittaustuloksia käsinäytteenotolla otettuihin ja laboratorioissa analysoituihin tuloksiin. Tämä käyttöönotto- ja kalibrointivaihe jatkuu syksyn ajan ja maiden jäätymiseen saakka, joten ensimmäisiä vertailutuloksia tämän vuoden osalta voimme toimittaa vuoden loppuun mennessä, Metso Automationin Suorituskykyratkaisujen myynnistä ja tuotehallinnasta vastaava Tiina Stenvik kertoo.

Jatkuvatoimiset mittausasemat sijoitetaan eri puolille Suomea, eri-ikäisille ja erityyppisille turvetuotantoalueille, jotta mittaustuloksista saadaan mahdollisimman kattavaa ja läpinäkyvää reaaliaikaista vertailutietoa nykyiselle käsinäytteenottoon perustuvalle tarkkailutiedolle, Vapon Turvetuotteet -liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto sanoo.

Mittausasemat tuottavat virtaaman lisäksi tietoa vedessä olevan kiintoaineen sekä liuenneen orgaanisen (DOC), kemiallisesti hapettuvan orgaanisen (COD, humus) ja kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuuksista ja kuormituksesta.

Jatkuvatoiminen mittaus ja tietojen julkistaminen läpinäkyvästi on osa Vapon ympäristövastuuohjelmaa, jolla yhtiö vie toimintansa ympäristövastuun selvästi lain vaatimuksia korkeammalle tasolle. Muita merkittäviä sitoumuksia tässä ohjelmassa ovat kaikkien tuotantoalueiden vesienkäsittelyn nostaminen parhaan vesienkäsittelytekniikan piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä, sitoutuminen siihen, että Vapo ei hae tuotantolupia luokkien 4 ja 5 soille ja se, että yhtiö sitoutuu siihen, että vuoden 2016 jälkeen avattavien tuotantoalueiden rasitus alapuoliseen vesistöön on pienempi turvetuotannon alettua kuin aikana ennen turvetuotantoa.

Koiviston mukaan suurta yleisöä ja päättäjiä on huolestuttanut turvetuotannossa eniten sen todelliset vaikutukset alapuolisiin vesistöihin, turvetuotannon mahdolliset uhat luonnonsoille ja mittausten luotettavuus. Näillä julkisilla sitoumuksilla ja päätöksillä, tekniikan parantamisella ja objektiivislla mittauksilla sekä tulosten avoimella tiedottamisella haluamme vastata kansalaisten huoliin ja osoittaa, että monet alasta esitetyt pelot ja huolet ovat aiheettomia tai ainakin vahvasti liioiteltuja, Koivisto sanoo.

Kuvia mittausasemista löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:
–       Pasi Koivisto, liiketoimintajohtaja, Vapo Oy, puh. 020 790 5829