Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Mahdollistamme vihreän kasvun

Vastuullisuustavoitteenamme on tulla nettopositiiviseksi yhtiöksi. Nettopositiivisuus tarkoittaa, että annamme maailmalle enemmän kuin otamme. Jatkuva uudistuminen on voimavaramme. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötyömme kehittämiseen.

Meille vastuullisuus ei ole kilpailu. Jaamme mielellämme osaamistamme vihreän kasvun alueella ja teemme yhteistyötä eri tutkimuslaitosten ja alan johtavien yhtiöiden kanssa ympäri maailmaa. Maailman pelastaminen on joukkuelaji. Yksi tavoite kerrallaan.

9.11.2021 Uutinen #sustainability

Neova ennallistaa 1 000 hehtaaria vanhoja turvetuotantoalueita Virossa

Lue lisää

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuustavoitteenamme on tulla nettopositiiviseksi yhtiöksi ottamalla huomioon toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tietopääoman kerryttämiseen.

Vastuullisuus on Neova-konsernin strategian ja tavoitteiden ytimessä. Konsernin vastuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet keskittyvät kahteen alueeseen:

  • huolehdimme ympäristöstä
  • huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja meillä on nollatoleranssi epäasiallista käytöstä ja syrjintää kohtaan.

Vastuullisuusstrategioita ja ohjelmia toteutetaan suunnitellusti kunkin liiketoiminnan osalta asiakkaiden tarpeiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Huolehdimme ympäristöstä

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Tavoitteenamme on puolittaa Suomen toimintojemme hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä ilman kompensaatioita. Tähän mennessä olemme vähentäneet niitä 18 %.

Lue lisää
Litteähukankorento

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Ympäristöstrategiamme yhtenä päämääränä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Strategian toteuttamiseksi olemme perustaneet viime vuosina kosteikkoja eri puolille Suomea jo 2 700 hehtaaria. Valtaosa näistä on perustettu entisille turvetuotantoalueille tai niiden yhteyteen.

Lue lisää

Kiertotalouden tehostaminen

Pyrimme kohti vuoden 2030 ei hävikkiä -päämääräämme lisäämällä materiaalitehokkuutta, hyödyntämällä kierrätettyjä materiaaleja toiminnassamme ja kierrättämällä jätevirtojamme tehokkaasti.

Kiertotalous

Vesistövaikutusten minimointi

Päätavoitteenamme on vähentää turpeennoston kiintoaine-, typpi- ja fosforikuormitusta 75 prosenttia vuoden 2008 tasosta Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista

Nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme, kumppaneillemme ja vierailijoillemme turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Lue lisää

Nollatoleranssi syrjintää ja epäasiallista käyttäytymistä kohtaan

Meillä on nollatoleranssi syrjinntää ja epäasiallista käytöstä kohtaan. Yksi ydinarvoistamme on Luottamus kunnioituksen kautta.

Lue lisää

Viimeisimmät vastuullisuusuutiset

9.11.2021

Neova ennallistaa 1 000 hehtaaria vanhoja turvetuotantoalueita Virossa

14.9.2021

Vilppulassa lastattiin pellettitehtaan miljoonas tonni lämmittämään pääkaupunkiseutua

7.9.2021

Neova testaa Kouvolan Karhunsuolla pajun kasvatusta aktiivihiilen raaka-aineeksi