Hyppää sisältöön

Pyrimme kohti vuoden 2030 ei hävikkiä -päämääräämme lisäämällä materiaalitehokkuutta, hyödyntämällä kierrätettyjä materiaaleja toiminnassamme ja kierrättämällä jätevirtojamme tehokkaasti.

Keskitymme tällä hetkellä oman toimintamme keskeisiin jätevirtoihin muun muassa kierrättämällä pelletti-, voima- ja lämpölaitoksistamme tulevaa tuhkaa lannoitteeksi tai viherrakennusmateriaaliksi ja lisäämällä Kekkilä-BVB:n kierrätyspakkausmateriaalien käyttöä 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Turvetyömailla keskitymme edelleen kierrättämään käytettyjä turveaumojen suojamuoveja. Vuoden 2020 aikana toimitimme uudelleen hyödynnettäväksi yhteensä 8 844 tonnia vanhaa suojamuovia Suomessa, Ruotsissa ja Virossa: 63 prosenttia kierrätysmateriaaliksi ja 37 prosenttia energiaksi.

Muut keskeiset toimet:

  • Kasvualustojen valmistaminen kompostoiduista jätevirroista (esim. ruohosta, lehdistä tai kasvisten varsista).
  • Uusien muovijätettä vähentävien keinojen käyttöönotto turvetuotannossa ja pakkausmateriaalina.
  • Vapo Refinery -tuotekehitysohjelma (2020–2022) korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseksi suobiomassasta ja muista biopohjaisista raaka-aineista.