Hyppää sisältöön
Tuotteet

Tuulivoimatuotanto sijoittuu usein haja-asutusalueille. Tuulivoimatuotannon merkittävimmät edut ovat sen kunnille tuomat taloudelliset hyödyt sekä alueen elinvoimaisuuden lisääntyminen.

Tuulivoimahanke tuo mukanaan muun muassa työpaikkoja, tärkeitä kiinteistöverotuloja kunnalle sekä maanvuokratuloja maanomistajille. Koko tuulivoimalahankkeen elinkaaren aikana kysyntää on eri alojen asiantuntijoille sekä tuulivoima-alan ulkopuolisille palveluille, kuten hotelli- ja ravintolapalveluille. Erityisesti rakentamisen aikana osaavaa työvoimaa tarvitaan sähkölinjojen ja tiestöjen rakentamiseen. Kun voimalat ovat käytössä, tuulivoimaloiden huollot ja tiestön kunnossapito työllistävät paikallisia osaajia. Tuulivoimahankkeiden merkittäviä etuja paikallisesti ovatkin muun muassa alueen tiestön kunnon parantuminen ja tieyhteyksien ympärivuotinen ylläpito tuulivoimapuiston alueella.

Vähäpäästöistä energiaa

Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet pakottavat yhteiskuntaa muuttamaan energiantuotantojärjestelmäänsä merkittävästi. Kaupungeilla ja kunnilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä suuntaamalla tuotantoa uusiutuviin energianlähteisiin. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen on yksi keino lisätä vähäpäästöistä energiantuotantoa, sillä siitä ei synny päästöjä maahan, vesistöihin tai ilmaan. Moni kunta on jo asettanut kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ja tuuli- sekä aurinkovoiman tuotanto edesauttaa niiden saavuttamisessa.

Tuulivoimapuisto ei toteutuessaan estä tuulivoima-alueella liikkumista tai virkistyskäyttöä. Alueella saa liikkua, metsästää ja marjastaa.

Omavaraista sähköntuotantoa

Tänä päivänä Suomen yhteiskunta on hyvin sähköriippuvainen, sillä rakennukset lämpiävät sähköllä ja useat yhteiskuntakriittiset toiminnot tarvitsevat sähköä. Nykyisin Suomen sähköntarvetta ei voida kokonaisuudessaan täyttää kotimaassa tuotetulla sähköllä, vaan ulkomailla tuotetaan merkittävä osuus Suomen tarvitsemasta sähköstä. Kotimaisen tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen kasvattaa sähköntuotannon omavaraisuutta.

Sähköjärjestelmän näkökulmasta tuuli- ja aurinkoenergia tasapainottavat toisiaan. Kun aurinkoenergian tuotantoaika painottuu vahvasti valoisaan kesään ja päiväsaikaan, tuulivoima tuottaa keskimäärin enemmän öisin ja talvisin.

Edullinen hinta

Tuulivoimalat ovat tänä päivänä Suomessa edullisin tapa lisätä sähköntuotantokapasiteettia Suomessa. Myös aurinkovoiman kannattavuus paranee jatkuvasti teknologian kehityksen myötä. Energianlähteenä tuuli ja aurinko ovat ehtymättömiä luonnonvaroja, joten rakentamisen jälkeen kuluja tulee enää voimaloiden huollosta ja ylläpidosta. Tuulivoimassa kehittynyt teknologia näkyy muun muassa korkeampina torneina ja pidempinä lapoina.