Hyppää sisältöön

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Oulun Kynkäänsuolle, joka on osittain entistä turvetuotantoaluetta.

Olemme selvittäneet Neovan omistamien maa-alueiden mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkovoimalle. Kynkäänsuon alue on osoittautunut potentiaaliseksi kohteeksi uusiutuvalle energialle. Alueella on valmiina kantavat tiestöt ja alueen aurinko- ja tuuliolosuhteet ovat otolliset.

Turvetuotannosta poistuneet alueet Kynkäänsuolla sijoittuvat yksityisten ja valtionmaiden yhteyteen siten, että kokonaisuudesta muodostuu erittäin hyvä yhtenäinen alue tuuli- ja aurinkovoimahankkeelle. Hanke vahvistaa toteutuessaan suomalaista sähköntuotannon omavaraisuutta ja siirtymistä päästöttömään energiaan sekä paikallista elinvoimaisuutta.

Alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Neovan hallinnoimia kiinteistöjä sekä yksityisiä maa-alueita. Hankealueen alustava koko on noin 1 700 hehtaaria, josta noin 1 000 hehtaaria on Neovan ja Metsähallituksen omistuksessa. Alueelle on suunniteltu alustavasti 15 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho olisi noin 120-140 MW. Tämän lisäksi tutkitaan mahdollisuutta rakentaa alueelle aurinkovoimaa, jonka potentiaalinen nimellisteho olisi 50-70MW.

Sijainti

Hankealue sijaitsee Yli-Iin alueella noin 18 km Yli-Iin keskustasta koilliseen. Hankealue rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan. Pudasjärven kunnanrajaan on etäisyyttä lähimmillään noin 2 km. Lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Ladattavasta kartasta näet suunnitellun hankealueen.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

  • Kaavoitusprosessiin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä ympäristövaikutuksien arviontisuunnitelma ovat tulossa nähtäville syksyllä 2022
  • Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoimalapuiston yleiskaava tuli vireille toukokuussa 2022
  • Ympäristövaikutusten arviointi ja maastoselvitykset on aloitettu hankealueella alkukeväästä 2022

Avoimet yleisötilaisuudet

  • Laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutuksien arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä järjestetään avoin yleisötilaisuus, jonka päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

Hankkeen alustava aikataulu

  • Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat.
  • Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2024–2025 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2025–2027.
  • Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattava tuulimittaus ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Ota yhteyttä

Lauri Alanen Projektijohtaja, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys lauri.alanen@neova-group.com +358 (0)50 379 3578

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
Nimi
Tietosuojaseloste(Pakollinen)