Hyppää sisältöön

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Oulun Kynkäänsuolle, joka on osittain entistä turvetuotantoaluetta.

Olemme selvittäneet Neovan tytäryhtiön Vapo Terran omistamien maa-alueiden mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkovoimalle. Kynkäänsuon alue on osoittautunut potentiaaliseksi kohteeksi uusiutuvalle energialle. Alueella on valmiina kantavat tiestöt ja alueen aurinko- ja tuuliolosuhteet ovat otolliset.

Turvetuotannosta poistuneet alueet Kynkäänsuolla sijoittuvat yksityisten ja valtionmaiden yhteyteen siten, että kokonaisuudesta muodostuu erittäin hyvä yhtenäinen alue tuuli- ja aurinkovoimahankkeelle. Hanke vahvistaa toteutuessaan suomalaista sähköntuotannon omavaraisuutta ja siirtymistä päästöttömään energiaan sekä paikallista elinvoimaisuutta.

Alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Neovan tytäryhtiön Vapo Terran hallinnoimia kiinteistöjä sekä yksityisiä maa-alueita. Hankealueen alustava koko on noin 1 850 hehtaaria, josta noin 950 hehtaaria on Vapo Terran ja Metsähallituksen omistuksessa. Alueelle on suunniteltu alustavasti 15 tuulivoimalaa, joiden arvioitu yksikköteho on noin 7-10 MW. Hankkeen tuulivoimaloiden nimellisteho olisi siten enintään 150 MW. Tämän lisäksi tutkitaan mahdollisuutta rakentaa alueelle aurinkovoimaa, jonka potentiaalinen nimellisteho olisi enintään 70MW.

Sijainti

Hankealue sijaitsee Yli-Iin alueella noin 18 km Yli-Iin keskustasta koilliseen. Hankealue rajautuu pohjoisesta Iin kunnanrajaan. Pudasjärven kunnanrajaan on etäisyyttä lähimmillään noin 2 km. Lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Ladattavasta kartasta näet suunnitellun hankealueen.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

Hankkeen alustava aikataulu

  • Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat.
  • Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa alkaisintaan vuonna 2025, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2026–2027.
  • Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattava tuulimittaus ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Ota yhteyttä

Päivi Mahosenaho Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys paivi.mahosenaho@neova-group.com +358 50 340 0628

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Nimi