Hyppää sisältöön

Neova-konsernia johtavat Neova Oy:n yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja sekä divisioonien ja toimintojen johtajat. Neova Oy:n hallitus nimittää merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työskentely tukee operatiivista liiketoimintaa.

Operatiivisesti Neova-konsernin divisioonia ja toimintoja johtavat divisioonien ja toimintojen johtajat, jotka raportoivat Neova Oy:n toimitusjohtajalle. Myös tytäryhtiöiden johtaminen tapahtuu Neova-konsernin divisioonien ja toimintojen kautta.

Konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden keskeisen hallintoelimen puheenjohtaja ja kyseisen yhtiön toimitusjohtaja vastaavat siitä, että tytäryhtiön hallituksessa vahvistetaan ne johtoryhmän päätökset, joilla toteutetaan Neova Oy:n hallituksen, Neova Oy:n toimitusjohtajan ja Neova Oy:n divisioonan tai toiminnon johtajan tai kyseisen yhtiön emoyhtiön hallituksen tekemät päätökset siltä osin kuin yhtiöön sovellettava lainsäädäntö edellyttää hallintoelimen päätöstä. Hallintoelinten päätökset kirjataan pöytäkirjaan.

Neova-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on:

  • huolehtia, että konsernijohdolla on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi
  • varmistaa, että yhtiö toimii hyväksyttyjen liiketoimintaperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti
  • varmistaa, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen määräyksiä, mahdollisen yhtiökohtaisen Corporate Governancen ja konsernihallinnon ohjeita
  • varmistaa, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia
  • vastata lainsäädännön seurannasta ja lakimuutoksia koskevan tiedon välittämisestä konsernijohdolle, Neova Oy:n toimitusjohtajalle ja/tai asiasta vastaavalle liiketoiminta-alueen tai toiminnon johtajalle
  • huolehtia, että Neova Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan päätökset toteutetaan
  • huolehtia, että yhtiö toimii konsernin eettisten periaatteiden mukaisesti sekä toteuttaa tarvittavin osin yritysvastuuraportoinnin.

Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia vähemmistöosakkaita, noudatetaan pääsääntöisesti edellä kuvattua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin vähemmistöosakkaiden oikeudet sekä yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen osakassopimuksen määräykset.