Hyppää sisältöön

Neova suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimaa vanhoille turvetuotantoalueille sekä niiden lähialueille. Neova on suomalaisessa omistuksessa oleva yhtiö ja toimimme avoimesti ja vastuullisesti. Maanomistajat ovat meille erittäin tärkeitä kumppaneita hankkeiden toteuttamisessa. Haluamme varmistaa, että maaomaisuutesi tuottaa sinulle tulevaisuudessa lisäarvoa vastuullisen maankäytön kautta. Useiden vanhojen turvetuotantoalueiden ja niiden lähialueiden tarina jatkuu uusiutuvan energian tuotannon muodossa.

Esiselvitysten jälkeen käynnistyvät keskustelut maanomistajien kanssa

Varmistamme ensin laajoilla esiselvityksillä, että tuuli- ja aurinkovoima soveltuu suunnitellulle hankealueelle. Selvitysten jälkeen olemme yhteydessä kaikkiin alustavan hankealueen maanomistajiin ja kerromme tulevasta hankkeesta ja mahdollisuudesta maanvuokrasopimukseen. Saat maanvuokraukseen liittyvät materiaalit kotiin tutustuttavaksi rauhassa.

Jokaisella hankealueella on yhtenäinen ja selkeä sopimus- ja korvauskäytäntö. Kohtelemme maanomistajia aina tasapuolisesti. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti noin 45 vuoden ajalle. Vuokra-aika kattaa kehitys-, rakentamis- ja tuotantovaiheet. Esimerkiksi tuulivoimahankkeen luvittaminen ja rakentaminen kestää 5-10 vuotta ja tuulivoimaloiden käyttöaika on noin 30-35 vuotta.

Vastaamme mielellämme kaikkiin tuuli- ja aurinkovoimaan sekä vuokrasopimukseen liittyviin kysymyksiisi ennen sopimuksen allekirjoitusta. Järjestämme maanomistajatilaisuuksia ja -tapaamisia hankepaikkakunnalla, joissa kerromme tarkemmin valmisteltavasta hankkeen ja maanvuokrauksesta. Mikäli päädyt yhteistyöhön kanssamme, voit palauttaa maanvuokrasopimuksen allekirjoitettuna postitse valmiiksi maksetussa kirjekuoressa.

Voit osallistua maanomistajatilaisuuksiin paikan päällä tai etänä

Järjestämme hanketta koskevia maanomistajatilaisuuksia tarpeen mukaan. Tilaisuuksissa kerromme muun muassa hankkeesta ja suunnitellusta aikataulusta sekä yleisesti tuuli- ja aurinkovoimasta. Tilaisuuksissa on myös aikaa vapaalle keskustelulle. Lähetämme kutsun tilaisuuksiin kaikille alueen maanomistajille ja niihin voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Varaamme tilaisuuksien yhteyteen aikaa myös kahdenkeskisille tapaamisille, joissa voit kysyä kaikista sinua askarruttavista asioista.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusmenettelyjen (YVA) aikana järjestetään kaikille avoimet lakisääteiset yleisötilaisuudet. Kannustamme maanomistajia osallistumaan myös näihin tilaisuuksiin. Järjestämme myös muita hankkeeseen liittyviä avoimia tilaisuuksia tarpeen mukaan.

Toimimme paikallisesti lähellä maanomistajia

Suomalaiseen maanomistukseen liittyy usein pitkiä perinteitä. Keskustelemme mielellämme kanssasi voisiko sinun maa-alueesi tarina jatkua uusiutuvan energian tuotannon parissa. Neovalla on syvät juuret monilla paikkakunnilla, sillä olemme toimineet jo vuosikymmenten ajan turvetuotannon parissa Vapo-nimellä monilla suunnitteilla olevilla hankealueilla. Meillä on useita paikallisia toimipisteitä sekä ymmärrystä kunkin alueen erityispiirteistä. Otamme nämä aina huomioon hankekehityksessä.

Neova matka on alkanut valtion laitosten polttoainehuollosta jo 1940-luvulta lähtien. Tänä päivänä hyödynnämme omistamiemme käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden potentiaalin kasvattamalla suomalaisen sähköntuotannon omavaraisuutta tuuli- ja aurinkovoimalla.

Tältä alueelta on nostettu turvetta viimeiset 30 vuotta ja nyt se tuottaa uusiutuvaa energiaa seuraavat 30 vuotta.

Viestimme hankkeen etenemisestä aktiivisesti

Maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset vaikuttavat lopullisen hankealueen muotoutumiseen. Viestimme hankkeen etenemisestä säännöllisesti maanomistajille. Sopimusvaiheen jälkeen tuuli- ja aurinkovoimahanke siirtyy kaavoitus- ja luvitusprosessiin.

Tuulivoimahankkeen kehittäminen luvitusvalmiiksi, eli osayleiskaavoituksen valmistuminen ja rakennuslupien myöntäminen vie yleensä vähintään noin kolme vuotta aikaa. Tuulivoimapuiston rakentamisen kesto on noin yhdestä kahteen vuotta, riippuen hankkeen kokoluokasta. Yhteensä aikaa maanvuokrauksesta rakentamiseen menee noin viisi vuotta. Viivästyksiä hankekehitykseen voi aiheuttaa muun muassa kaavoituksesta tehtävät valitukset.

Aurinkovoimahankkeen kehittäminen on hieman nopeampaa ja kestää noin 2-3 vuotta.

Maanomistajan oma yhteyshenkilö

Hankkeista löydät lisätietoa ja ajankohtaista materiaalia näiltä sivuilta Hankkeen projektipäällikkö on ensisijainen yhteyshenkilösi hankkeen kaikissa vaiheissa. Hän vastaa mielellään kysymyksiin esimerkiksi sopimusasioihin tai yleisesti tuuli- ja aurinkovoimaan liittyen. Saat häneltä myös infokirjeitä hankkeen etenemisestä sekä kutsuja maanomistajatilaisuuksiin. Myös maanomistajatyöryhmät voivat olla yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löydät hankesivuilta.