Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Neova-konsernin vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Raportoimme vastuullisuudesta kalenterivuosittain kerran vuodessa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisuusraportointiamme, jonka tavoitteena on lisätä entisestään yhtiön toiminnan avoimuutta sekä kuvata konsernin toiminnan vaikutuksia ja kehitystä. Tavoitteena on raportoida asioista, jotka ovat oleellisia yhtiön liiketoiminnan kannalta ja joista yhtiön sidosryhmät ovat kiinnostuneita.

Asioita seuraamalla sekä kehittämällä pystymme vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta vahvistamaan positiviisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Vastuullisuusraportointimme pohjautuu maailman laajimmin käytössä olevaan vastuullisuusraportoinnin GRI-viitekehykseen. Raportointi perustuu vastuullisuuden olennaisuusanalyysille, jonka avulla on selvitetty sekä konsernin sidosryhmien että yhtiön näkemyksiä yhtiön toiminnan olennaisimmista yritysvastuun aiheista.