Hyppää sisältöön

Konsernimme toimintaa ohjaavat eettiset toimintaohjeet. Eettisissä toimintaohjeissa on esitetty vähimmäisvaatimukset, joita työntekijöiden, johdon, hallituksen ja toimittajien sekä heidän alihankkijoidensa on asianmukaisten lakien ja määräysten lisäksi noudatettava työskennellessään Neovan palveluksessa tai toimiessaan liiketoimintasuhteessa Neovan kanssa.

Eettisissä toimintaohjeissa määritelty vastuullinen toiminta kattaa Neovan henkilöstön sekä yhtiön koko tuotantoketjun alihankkijoista asiakastoimituksiin saakka.

Eettinen toimintaohjeemme kattaa yhtiön omat ja sen alihankkijoiltaan edellyttämät toimintamallit seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

  • Ihmisoikeudet
  • Työntekijän perusoikeudet
  • Palkat ja työajat
  • Terveys ja työturvallisuus
  • Ympäristövaikutukset
  • Vastuullinen liiketoiminta
  • Johtamisjärjestelmä