Hyppää sisältöön

Neovaa kehitetään työpaikkana, jossa tavoitteet ohjaavat toimintaa ja jokaisen on hyvä tehdä töitä. Keskeiset tavoitteemme ovat:

  • Tavoitteenamme on parantaa Great Place to Work luottamusindeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 78 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Lisäämme monimuotoisuutta ja osallistamista työpaikalla parantamalla hyvinvointi- ja sitoutumisindeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 82 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Lisäämme johtajien osallistavuutta ja työntekijöiden resilienssiä parantamalla johtajuusindeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 65 % vuoteen 2025 mennessä, ja yhdessä oppimisen indeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 67 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Aiomme olla yksi inspiroivimmista ja houkuttelevimmista työpaikoista (Great Place to Work -indeksin Euroopan parhaassa neljänneksessä) vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus on selkärankamme ihmisten johtamisessa. Se tarkoittaa meille oikeudenmukaisuutta, luottamuksen rakentamista ja vuorovaikutuksellista esimiestyötä. Lisäksi se tarkoittaa epäkohtiin puuttumista ja huolenpitoa työntekijöistä. Meillä on nollatoleranssi epäasiallista käyttäytymistä ja syrjntää kohtaan.

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen, valmennamme esimiehiä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä kannustamme jokaista huolehtimaan omasta terveydestään. Keräämme säännöllisesti palautetta, jota hyödynnämme toiminnan ja johtamisen kehittämisessä.

Työntekijöidemme sitouttaminen ja hyvinvointi

Osallistuimme Great Place to Work -henkilöstötutkimukseen vuonna 2021 kolmatta kertaa. Tuloksena Neova-konserni sai Great Place to Work -sertifikaatin kolmessa toimintamaassaan: Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Kyselyn perusteella työntekijäkokemuksemme parani kahdella prosenttiyksiköllä. Tavoitteenamme on tuloshakuinen, tarkoituslähtöinen ja oppiva yrityskulttuuri.

Työntekijät ovat erittäin kiinnostuneita vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja toimista. Osana tätä toimintasuunnitelmaa ja myös uuden sosiaalisen vastuun strategian laatimista perustamme vapaaehtoisohjelman vuoden 2022 aikana. Ohjelma antaa kaikille tiimeille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan yhden päivän ajan vuodessa.

Neova-konsernilla on aktiivinen työhyvinvointiin keskittyvä tiimi. Hyvinvointitiimi on käynnistänyt kampanjoita, jotka koskevat esimerkiksi stressinhallintaa, kollegoiden huomioimista, luonnon tarkkailua ja pyöräilyhaastetta.

Johtamisen kehittäminen

Nimitysperusteinen Leadership as a Service -kehittämisohjelma käynnistettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2021. Ohjelman tavoitteena oli lisätä Neova-konsernin strategiaa koskevaa ymmärrystä ja edistää sitä, luoda foorumi Neova-konsernin ylimmälle johdolle ja nimetä osallistujia ajankohtaisten strategisten teemojen aktiiviseen vuoropuheluun. Lisäksi sen tarkoituksena oli tukea yksilöiden kasvua mentoroinnin ja yhteiskehittämisen avulla.

Vuonna 2022 Great Workplace -kokonaisuudessa keskitytään edelleen johtajuuden kehittämiseen, ja siihen lisätään joitakin uusia moduuleja esimiehille. Lisäksi keskitytään konsernin henkilöstökäytäntöjen ja ohjeiden tarkistamiseen, jotta varmistetaan, että monimuotoisuus, osallisuus ja tasa-arvo huomioidaan riittävällä tavalla kaikissa henkilöstöprosesseissamme ja johtamiskäytännöissämme. Keskitymme edelleen työntekijöiden hyvinvointiin, työolojen parantamisen sekä vapaaehtoistyön ja kulttuuritietoisuuden lisäämisen kautta.