Hyppää sisältöön

Neovaa kehitetään työpaikkana, jossa tavoitteet ohjaavat toimintaa ja jokaisen on hyvä tehdä töitä. Keskeiset tavoitteemme ovat:

  • Tavoitteenamme on parantaa Great Place to Work luottamusindeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 78 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Lisäämme monimuotoisuutta ja osallistamista työpaikalla parantamalla hyvinvointi- ja sitoutumisindeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 82 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Lisäämme johtajien osallistavuutta ja työntekijöiden resilienssiä parantamalla johtajuusindeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 65 % vuoteen 2025 mennessä, ja yhdessä oppimisen indeksiä 2 % vuosittain, tavoitteenamme 67 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Aiomme olla yksi inspiroivimmista ja houkuttelevimmista työpaikoista (Great Place to Work -indeksin Euroopan parhaassa neljänneksessä) vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus on selkärankamme ihmisten johtamisessa. Se tarkoittaa meille oikeudenmukaisuutta, luottamuksen rakentamista ja vuorovaikutuksellista esimiestyötä. Lisäksi se tarkoittaa epäkohtiin puuttumista ja huolenpitoa työntekijöistä. Meillä on nollatoleranssi epäasiallista käyttäytymistä ja syrjntää kohtaan.

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen, valmennamme esimiehiä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä kannustamme jokaista huolehtimaan omasta terveydestään. Keräämme säännöllisesti palautetta, jota hyödynnämme toiminnan ja johtamisen kehittämisessä.

Työntekijöidemme sitouttaminen ja hyvinvointi

Uusi kattavampi lähestymistapa laajentaa sosiaalista vastuuta aiemmista Turvallisuus ensin! -ajatteluun ja epäasiallisen käytöksen nollatoleranssiin liittyneistä tavoitteista monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden (Diversity, Equity and Inclusion = DEI) aktiiviseen kehittämiseen yhtiössämme.

Erinomainen työpaikka -teemaan liittyvillä toimilla pyritään luomaan vankka perusta monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden (DEI) aktiiviselle hoitamiselle uudistamalla yhtiön käytäntöjä, lisäämällä DEI-tietoisuutta yhtiössä ja toteuttamalla monia johtamisen kehittämiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä toimia.