Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Meillä vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan ja se on keskeinen osa  konsernimme strategiaa. 

Vastuullisuudesta ja vastuullisuusstrategiasta vastaa konsernin johtoryhmässä konsernin toimitusketjusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja ja sen toteutuksesta laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja. Toimialakohtaisten vastuullisuusohjelmien toteutus kuuluu liiketoimintajohdon vastuulle. Taloudellisen vastuun raportointi on konsernin talousjohtajan vastuulla.

Tarkastusvaliokunta seuraa säännöllisesti vastuullisuuden toteutumista. Neova-konsernin hallitus ja
tarkastusvaliokunta tarkastavat ja hyväksyvät vastuullisuusraportin

Yritysvastuupolitiikka

Yitysvastuupolitiikkamme sisältää työterveyden ja turvallisuuden, ympäristön ja laatuasioiden toimintaperiaatteet.

Eettiset toimintaohjeet

Konsernimme toimintaa ohjaavat eettiset toimintaohjeet. Eettisissä toimintaohjeissa on esitetty vähimmäisvaatimukset, joita työntekijöiden, johdon, hallituksen ja toimittajien sekä heidän alihankkijoidensa on asianmukaisten lakien ja määräysten lisäksi noudatettava työskennellessään Neovan palveluksessa tai toimiessaan liiketoimintasuhteessa Neovan kanssa.

Sertifikaatit

Olemme sitoutuneet jatkuvaan johtamisjärjestelmän, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämiseen. Haluamme sertifikaattien avulla osoittaa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme sitoutumisemme tuotteiden ja toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen.