Hyppää sisältöön
Tietoa meistä

Omistajaohjauspäätöksen mukaisesti hallituksen valinnassa keskeisiä perusteita ovat ehdokkaiden kokemus ja asiantuntemus, hallituksen yhteistyökyvyn ja monipuolisen osaamisen varmistaminen sekä valtioneuvoston asettamien tasa-arvotavoitteiden noudattaminen. Valtio varmistaa molempien sukupuolten riittävän edustuksen yhtiöiden hallituksissa.

Hallituksen monimuotoisuuden arviointi

Hallitus pyrkii varmistamaan, että se huolehtii riippumattomuudesta ja monimuotoisuudesta, myös sukupuolten monimuotoisuudesta, edistääkseen tehokasta vuoropuhelua ja objektiivista päätöksentekoa. Lisäksi hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon monimuotoisuutta koskevat sovellettavat sääntelyvaatimukset.

Kaikilla Neovan hallituksen jäsenillä on taloustieteen tai tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto, ja joillakin on useita tutkintoja. Hallituksen jäsenillä on monipuolista ammatillista kokemusta ja taustaa toimimisesta sekä eri alojen pörssiyhtiöissä että listaamattomissa yrityksissä. Monilla on kokemusta kansainvälisistä kasvuyhtiöistä ja muutoksista. Hallituksen jäsenet edustavat erilaisia osaamisalueita, ja heillä on laaja johtamiskokemus.

Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa. Toimikausi hallituksessa vaihtelee alle kolmesta vuodesta yli viiteen vuoteen.