Hyppää sisältöön

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella, ohjata ja arvioida taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, juridisia riskejä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja valmistelee esityksen, jonka hallitus antaa yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan se valmistelee ehdotuksia hallitukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Heillä on kokonaisuutena oltava riittävä laskentatoimen ja talousraportoinnin tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

FY 2024 Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Eeva-Liisa Virkkunen (puheenjohtaja), Dick Hordijk ja Stefan Damlin.