Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Vastuullisuustavoitteenamme on tulla nettopositiiviseksi yhtiöksi ottamalla huomioon toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tietopääoman kerryttämiseen.

Vastuullisuus on Neova-konsernin strategian ja tavoitteiden ytimessä. Konsernin astuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet keskittyvät kahteen alueeseen:

  • huolehdimme ympäristöstä
  • huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja meillä on nollatoleranssi epäasiallista käytöstä ja syrjintää kohtaan.

Vastuullisuusstrategioita ja ohjelmia toteutetaan suunnitellusti kunkin liiketoiminnan osalta asiakkaiden tarpeiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Vastuullisuus Kekkilä-BVB:ssä

Vastuullisuutta Kekkilä-BVB:ssä ohjaavat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet. Suunnitelmamme koostuu neljästä teemasta, jotka auttavat meitä saavuttamaan päätavoitteemme – tulla nettopositiiviseksi. Tämä tarkoittaa, että tuotamme maailmalle enemmän kuin mitä siltä otamme.