Hyppää sisältöön

Osaavat ja vastuulliset kumppanit ovat meille elintärkeitä. Keskeiset tavoitteemme ovat:

  • Vuoteen 2025 mennessä 100 % sopimustoimittajistamme on allekirjoittanut toimittajien eettiset toimintaohjeet.
  • Vuoteen 2025 mennessä olemme auditoineet kaikki strategiset toimittajamme säännöllisesti.
  • Vuoteen 2025 mennessä meillä on yhteinen vastuullisuustoimintasuunnitelma ja tavoitteet ensisijaisten kumppaniemme kanssa.

Keväällä 2022 aloitimme vastuullisen hankinnan ohjelman kehittämisen ja toteuttamisen Neova-konsernissa. Ohjelman toimenpiteillä varmistetaan toimittajiemme ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä parannetaan niitä. Lisäämme niiden toimittajien määrää, jotka ovat allekirjoittaneet toimittajien eettiset toimintaohjeet sekä toteuttamme yhteisiä toimintasuunnitelmia ja tavoitteita strategisten toimittajiemme kanssa sosiaalisen ja ympäristövastuun parantamiseksi. Toteutamme myös toimittaja-auditointiohjelman seurantaa.

Neova-konsernin uuden hankinta- ja toimittajahallintajärjestelmän käyttöönotto tukee vastuullisen hankinnan ohjelman etenemistä. Se esimerkiksi lisää eettiset toimintaohjeet allekirjoittaneiden sopimustoimittajien määrää sekä kehittämistoimien ja auditointien näkyvyyttä verkossa.

Toimittajat ja urakoitsijat jakavat arvomme

Toimittajien eettiset toimintaohjeet ovat tärkeä osa vastuullisuuttamme, ja meidän on varmistettava, että toimittajamme jakavat arvomme ja kunnioittavat niitä. Tavoitteenamme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki sopimustoimittajat ovat allekirjoittaneet toimittajien eettiset toimintaohjeet.

Kannustamme operatiivisia urakoitsijoitamme tekemään säännöllisesti turvallisuus-, ympäristö- ja laatuhavaintoja ja toteutamme palautteen perusteella korjaavia toimia. Lisäksi tutkimme jokaisen urakoitsijamme ilmoittaman tapaturman, ja keskeiset urakoitsijat osallistuvat tuotantopaikoillamme suoritettaviin turvallisuuskävelyihin.