Hyppää sisältöön

Osaavat ja vastuulliset kumppanit ovat meille elintärkeitä. Keskeiset tavoitteemme ovat:

  • Vuoteen 2025 mennessä 100 % sopimustoimittajistamme on allekirjoittanut toimittajien eettiset toimintaohjeet.
  • Vuoteen 2025 mennessä olemme auditoineet kaikki strategiset toimittajamme säännöllisesti.
  • Vuoteen 2025 mennessä meillä on yhteinen vastuullisuustoimintasuunnitelma ja tavoitteet ensisijaisten kumppaniemme kanssa.

Vuonna 2022 toteutamme Vastuullinen hankinta -ohjelman Neova-konsernin tasolla. Ohjelman toimenpiteillä varmistetaan toimittajiemme ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä parannetaan niitä. Tarkoitus on esimerkiksi lisätä niiden toimittajien määrää, jotka ovat allekirjoittaneet toimittajien eettiset toimintaohjeet sekä toteuttaa yhteisiä toimintasuunnitelmia ja tavoitteita strategisten toimittajiemme kanssa sosiaalisen ja ympäristövastuun parantamiseksi. Tarkoitus on myös toteuttaa toimittaja-auditointiohjelman seurantaa. Neova-konsernin uuden hankinta- ja toimittajahallintajärjestelmän käyttöönotto tukee vastuullisen hankinnan ohjelman etenemistä. Se esimerkiksi lisää eettiset toimintaohjeet allekirjoittaneiden sopimustoimittajien määrää sekä kehittämistoimien ja auditointien näkyvyyttä verkossa.

Toimittajat ja urakoitsijat jakavat arvomme

Toimittajien eettiset toimintaohjeet ovat tärkeä osa vastuullisuuttamme, ja meidän on varmistettava, että toimittajamme jakavat arvomme ja kunnioittavat niitä. Vuonna 2021 toimittajien eettisiä toimintaohjeita on sovellettu järjestelmällisesti kaikkiin uusiin hankintasopimuksiin. Olemme suorittaneet yhteensä 29 toimittajien auditointia ja 27 toimittajien itsearviointia strategisille ja taktisille toimittajillemme seurataksemme toimittajien eettisten toimintaohjeiden vaatimusten täyttymistä. Toteutimme Kekkilä-BVB:ssä kahdeksan auditointia ja 24 toimittajien itsearviointia. Tavoitteenamme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki sopimustoimittajat ovat allekirjoittaneet toimittajien eettiset toimintaohjeet.

Kannustamme operatiivisia urakoitsijoitamme tekemään säännöllisesti turvallisuus-, ympäristö- ja laatuhavaintoja ja toteutamme palautteen perusteella korjaavia toimia. Lisäksi tutkimme jokaisen urakoitsijamme ilmoittaman tapaturman, ja keskeiset urakoitsijat osallistuvat tuotantopaikoillamme suoritettaviin turvallisuuskävelyihin.

Vuonna 2022 meillä on turvetuotannossa ja puu-liiketoiminnassa kiivaimpien sesonkien aikaan pelkäs-tään Suomessa yhteensä noin 100 pääurakoitsijaa, joiden palveluksessa on noin 700 henkilöä työntekijät ja aliurakoitsijat mukaan luettuina, ja noin 150 turpeen ja puun kuljetusta hoitavaa urakoitsijaa sekä noin 100 urakoitsijaa muissa toiminnoissa. Ruotsissa on noin 60 ja Virossa noin 10 pääurakoitsijaa turvetuotannossa.

Kekkilä-BVB:n tuotantolaitoksillamme työskentelee useita kuormaus- ja huoltourakoitsijoita. Lisäksi käytämme toimipaikoissamme useita ammattimaisia urakoitsijoita Kekkilä-BVB- ja New Businesses -investointihankkeiden asennustöissä.