Hyppää sisältöön

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko Jyväskylässä tai Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous kutsutaan yhtiöjärjestyksen (liite 1) mukaan koolle lähettämällä kirjattu kirje osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitettuun osoitteeseen tai lähettämällä kutsu sähköisesti osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen kunkin yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnassa noudatetaan lisäksi omistajien välistä osakassopimusta. Osakkeenomistajien välisessä osakassopimuksessa on myös sovittu tarkemmin päätöksentekojärjestyksestä tiettyjen päätösten osalta.

Koska Neova Oy on kahden osakkaan omistama yksityinen yhtiö, yhtiö ei julkaise yhtiökokouksen pöytäkirjaa, päätösehdotuksia tai muita kokousasiakirjoja verkkosivustollaan. Omistajien ohjeiden mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä ainakin hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö ei välttämättä ole läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Tehdyistä nimityksistä ja muista tärkeistä päätöksistä julkaistaan erillinen tiedote. Tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus julkaistaan Neovan verkkosivustolla.

Tilikausi 2021: Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2022. Yhtiökokouksessa olivat edustettuina kaikki yhtiön osakkeet ja äänet. Lisäksi pidettiin kaksi ylimääräistä yhtiökokousta: 29.4. pidetyssä kokouksessa päätettiin yhtiön nimen vaihtamisesta Vapo Oy:stä Neova Oy:ksi ja 30.6. pidetyssä kokouksessa päätettiin tilinpäätöksen (1.1.–30.4.2021) hyväksymisestä ja osinkojen jakamisesta tämän tilinpäätöksen perusteella sekä Panu Routilan valinnasta hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi.