Hyppää sisältöön

Neovalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Tilintarkastus käsittää konsernin kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnon siitä, antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on lausunto keskeisistä tilintarkastukseen liittyvistä asioista. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että yhtiökokouksen valitsema emoyhtiön vastuullinen tilintarkastaja suorittaa tarkastuksensa oman kansainvälisen organisaationsa tai verkostonsa kautta koko Neova-konsernissa ja vastaa tilintarkastuksesta koko konsernissa.

Neovan tilintarkastajana on toiminut 30.3.2021 lähtien tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii samasta päivästä lähtien KHT Panu Vänskä.

Tilikauden 1.1.–31.12.2022 Neovan tilintarkastuspalkkiot olivat 439 tuhatta euroa (539 tuhatta euroa vuonna 2021 mukaan lukien vuonna 2022 laskutettu 34 tuhatta euroa) ja konsulttipalkkiot 350 tuhatta euroa (255 tuhatta euroa vuonna 2021).