Hyppää sisältöön

Toimitamme energiaturvetta voima- ja lämpölaitoksille, teollisuudelle sekä kuntien lämpölaitoksille ympäri Suomea. Lisäksi toimitamme polttoainetta pienempiin kiinteistöihin ja lämpökeskuksiin, kuten kasvihuoneille ja maatiloille. Neova Oy:n energiaturveliiketoiminta siirtyi 1.1.2022 Vapo Oy:lle (Y-tunnus 0428543-7).

Energiaturve on suomalainen ja paikallisesti tuotettu polttoaine, joka korvaa ulkomaisia tuontipolttoaineita kuten kivihiiltä ja öljyä. Turpeen tuotanto työllistää paikallisia yrittäjiä erityisesti haja-asutusalueilla tuotannossa, kuormauksessaa ja kuljetuksessa.

Turvetta käytetään usein seospolttoaineena puun kanssa. Ne palavat yhdessä puhtaammin. Lisäksi turpeen ja puun käyttö yhdessä pidentää voimalaitosten kattiloiden käyttöikää, sillä turve ehkäisee puun kattiloita syövyttävää vaikutusta ja puupolttoaine sitoo turpeen rikkiä.

Energiaturpeella on myös tärkeä rooli Suomen huoltovarmuuden kannalta. Suomen kokonaisenergiankulutuksesta energiaturpeen osuus oli noin kaksi prosenttia vuonna 2021.

Energiaturvetta myydään Vapo-brändin alla. Saatavilla on sekä jyrsinpolttoturvetta että palaturvetta. Myynnin yhteystiedot löytyvät vapo.fi-sivuilta.

vas­tuul­li­sta turvetuotantoa

Tuotamme turpeen vastuullisesti. Käytämme parasta mahdollista vesienkäsittelytekniikkaa (BAT) tuotantoalueillamme, ja kaikki tarkkailuraportit ovat avoimesti nähtävissä verkkosivuillamme. Tuotamme turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla ja huolehdimme tuotannosta poistuneiden alueiden jälkikäytöstä.

Lue lisää turvetuotannon vastuullisuudesta