Hyppää sisältöön

Myymme metsätiloja ja muita maa-alueita eri puolilta Suomea. Metsätilojen lisäksi myynnissä on muun muassa alueita maatalouskäyttöön ja kosteikkoalueita esimerkiksi metsästys- ja virkistyskäyttöön. Uusia kohteita tulee säännöllisesti myyntiin eri puolilla maata. Myymme kohteet Vapo-brändin alla Huutokaupat.com-sivustolla.

Myynti tapahtuu ensisijaisesti tarjousten perusteella. Tarjoukset tehdään Huutokaupat.com-sivustolla. Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset. Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat kaupantekohetkellä.

Metsätilat

Myytäviä metsäalueita on eri puolilla Suomea. Ne ovat vaihtelevan kokoisia ja puustoltaan taimikoista päätehakkuukypsiin. Osa alueista on yhtenäisiä suuria kiinteistöjä ja lisäksi myydään määräaloja ja monipalstaisia kiinteistöjä. Myynnissä on myös turvetuotannosta poistettuja aloja, joita on tuhkalannoitettu ja luotu näin metsälle hyvät kasvuolosuhteet.

Kosteikot ja monikäyttöalueet

Myynnissä on monenlaisia kosteikkoalueita virkistyskäyttöön ja erilaisiin harrastuksiin, kuten metsästykseen. Mahdolliset laavut, kodat ja lintutornit siirtyvät kaupan mukana uudelle omistajalle. 

Pellot ja suonpohjat 

Myynnissä on peltoja ja peltokäyttöön otettavissa olevia alueita, jotka ovat turvetuotannosta poistettuja alueita. Joillakin alueista on valmiina peltolohkotunnukset. Turvetuotannosta poistetut alueet voivat muodostaa suuria yhtenäisiä kokonaisuuksia, jolloin yhdellä kiinteistökaupalla voi moninkertaistaa tilan peltoalan.

Joidenkin myyntikohteiden lähellä sijaitsee edelleen turvetuotannossa olevia alueita, mikä on otettava huomioon mm. peltojen viljelyssä ja vesistöseurannassa. Tällöin pyritään siihen, että seuraavaan maankäyttöön siirretyn alueen vedet ohjataan erilleen turvetuotannon vesistä.

Ota yhteyttä

Jari Mikkonen Maankäyttöasiantuntija jari.mikkonen@neova-group.com +358 40 749 4593

Muut maankäyttöasiat

Maankäyttöasiantuntijamme palvelevat ja auttavat sinua, kun haluat keskustella kiinteistöjämme ja vuokra-alueitamme koskevista asioista, esimerkiksi tie- ja oja-asioista sekä muista naapuruusasioista.

Vesa Haapasaari Maankäyttöasiantuntija vesa.haapasaari@neova-group.com +358 40 630 1055
Olli Hacklin Maankäyttöasiantuntija olli.hacklin@neova-group.com +358 40 579 0176
Tero Harjaluoma Maankäyttöasiantuntija tero.harjaluoma@neova-group.com +358 40 160 5250
Jari Mikkonen Maankäyttöasiantuntija jari.mikkonen@neova-group.com +358 40 749 4593