Hyppää sisältöön

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimahanketta Kauhajoelle Pallonevan turvetuotantoalueen yhteyteen. Olemme tehneet kattavat esiselvitykset ja tuulen sekä auringonpaisteen osalta olosuhteet alueella ovat otolliset uusiutuvan energian tuotantoon. Tätä tukevat turvetuotantoalueen kattava tieverkosto sekä valmiiksi ihmisen muokkaama ympäristö.

Pallonevan hankealueen pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta suurin osa on vanhaa turvetuotantoaluetta. Turvetuotanto aloitettiin Pallonevalla jo 1970-luvulla ja turpeen nosto suurimmalla osalla alueesta on jo päättynyt, jonka vuoksi Neova on myynyt vanhoja turvetuotannon maa-alueita. Neovan täysin omistama tytäryhtiö Vapo Terra omistaa alueelta tänä päivänä noin 100 hehtaaria. Hankealue koostuu suurimmaksi osaksi yksityisten maanomistajien kiinteistöistä.

Pallonevalle suunnitellaan enintään 15 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 300 metriä ja nimellisteho enimmillään 7-10 MW. Yhden tuulivoimalan sähköntuotanto vastaa noin 1 250 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Aurinkovoimaa suunnitellaan 170 hehtaarin edestä vanhoille turvetuotannon alueille. Toteutuessaan hanke toisi merkittäviä kiinteistöverotuloja Kauhajoen kaupungille sekä lisää alueen elinvoimaa. Hanke työllistää paikallisia suunnitteluvaiheesta lähtien ja hankkeen toteutuessa työvoiman tarve lisääntyy entisestään.

Pallonevat tuulimittaukset käynnistyivät

Pallonevalle on pystytetty 175-metrinen tuulimittausmasto. Tuulimittaukset ovat tärkeä osa tuulivoimahankkeen suunnittelua. Maston tuottamalla datalla analysoidaan alueen tuuliolosuhteita vuoden ajan. Tiedoilla voidaan arvioida voimaloiden tulevaa sähköntuotantoa. Tietoja tarvitaan esimerkiksi voimalamallin valintaan ja investoinnin kannattavuuslaskelmiin. Katso videolta lisätietoa mittauksista sekä millainen operaatio maston pystytys on. Video on kuvattu Kairinevan hankealueella.

Sijainti

Pallonevan hankealue sijaitsee noin 16 kilometriä itään Kauhajoen kaupungin keskustasta. Hankealue rajautuu pohjoisesta ja idästä Kurikan kaupungin rajaan. Lopullinen aluerajaus, voimaloiden lukumäärä ja sijoittelu sekä sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavoitusprosessin aikana.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

Avoimet yleisötilaisuudet

  • Ilmoitamme tulevista yleisötilaisuuksista myöhemmin.

Hankkeen alustava aikataulu

  • Ympäristövaikutusten arviointimenettely 2022-2024
  • Osayleiskaavan hyväksyminen 2024
  • Rakennuslupien hakeminen loppuvuodesta 2025
  • Rakentamisen aloitus aikaisintaan 2026

Ota yhteyttä

Ville Kenttämaa Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys +358 40 759 0097

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Nimi