Hyppää sisältöön

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Karstulan Kaijansuolle, joka on osittain entistä turvetuotantoaluetta.

Alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Neovan täysin omistaman tytäryhtiön Vapo Terran hallinnoimia kiinteistöjä sekä yksityisiä maa-alueita. Hankealueen koko on kaikkiaan noin 1 360 hehtaaria, josta noin 500 hehtaaria on Neovan entisiä turvetuotantoalueita. Kaijansuon turvetuotantoalueet sijoittuvat valtionmaiden yhteyteen siten, että kokonaisuudesta muodostuu erittäin hyvä yhtenäinen alue tuuli- ja aurinkovoimahankkeelle.

Turvetuotannon vuoksi alueelle on rakennettu valmiiksi kantavat tiestöt ja alueen aurinko- ja tuuliolosuhteet ovat otolliset. Kaijansuon turvetuotantoalueen jatkokäyttö uusiutuvan energian tuotantoon vahvistaa paikallista elinvoimaisuutta sekä suomalaista sähköntuotannon omavaraisuutta.

Hankealueelle on suunniteltu alustavasti kahdeksan tuulivoimalaa. Aurinkovoiman on suunniteltu sijoittuvan Neovan entisille turvetuotantoalueille. Tuulivoimaloiden oletettu yksikköteho on noin 7-10 MW, jolloin tuulivoiman yhteenlasketuksi nimellistehoksi tulisi enintään 80 MW. Aurinkovoiman suunniteltu nimellisteho on enintään noin 50 MW.

Sijainti

Hankealue sijoittuu noin 21 km Karstulan keskustasta itään ja 13 km Soinin keskustasta lounaaseen. Lopullinen aluerajaus, tuuli- ja aurinkovoimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava reittiyhteys tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Sähkönsiirron yhteys hankealueelta Fingridin kantaverkkolinjaan on suunniteltu toteutettavan maakaapeleina. Ladattavasta kartasta näet suunnitellun hankealueen.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

  • Laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-ohjelman nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin yleisötilaisuus tammikuussa 2023.
  • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvän YVA-ohjelman laatiminen syyskaudella 2022
  • Kaavoitusprosessiin liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen syyskaudella 2022
  • Luonto- ja maastoselvitykset käynnistyivät hankealueella keväällä 2022
  • Keski-Suomen ELY-keskus antoi 23.6.2022 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta (YVA-menettely) aiempaan hankesuunnitelmaan. Päätöksen jälkeen hankesuunnitelmaa on uudistettu ja tuulivoimaloiden määrää lisätty yhdellä.
  • Karstulan kunnanhallitus hyväksyi hankkeen kaavoitusaloitteen 20.12.2021

Hankkeen alustava aikataulu

  • Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat.
  • Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa aikaisintaan vuonna 2025.
  • Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattava tuulimittaus ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Ota yhteyttä

Päivi Mahosenaho Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys paivi.mahosenaho@neova-group.com +358 50 340 0628

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Nimi