Hyppää sisältöön

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimapuistoa Karstulan Kaijansuolle, joka on osittain entistä turvetuotantoaluetta.

Alueella on Metsähallituksen hallinnoimaa valtion maata, Neovan hallinnoimia kiinteistöjä sekä yksityisiä maa-alueita. Hankealueen koko on kaikkiaan noin 1 300 hehtaaria, josta noin 500 hehtaaria on Neovan entisiä turvetuotantoalueita. Kaijansuon turvetuotantoalueet sijoittuvat valtionmaiden yhteyteen siten, että kokonaisuudesta muodostuu erittäin hyvä yhtenäinen alue tuuli- ja aurinkovoimahankkeelle.

Turvetuotannon vuoksi alueelle on rakennettu valmiiksi kantavat tiestöt ja alueen aurinko- ja tuuliolosuhteet ovat otolliset. Kaijansuon turvetuotantoalueen jatkokäyttö uusiutuvan energian tuotantoon vahvistaa paikallista elinvoimaisuutta sekä suomalaista sähköntuotannon omavaraisuutta.

Hankealueelle on suunniteltu alustavasti seitsemän tuulivoimalaa. Aurinkovoiman on suunniteltu sijoittuvan Neovan entisille turvetuotantoalueille. Hankkeen nimellistehoksi on arvioitu 60-80 MW, josta tuulivoimalat käsittävät enintään 45 MW ja loput ovat aurinkovoimaa.

Sijainti

Hankealue sijoittuu noin 21 km Karstulan keskustasta itään ja 13 km Soinin keskustasta lounaaseen. Lopullinen aluerajaus, tuuli- ja aurinkovoimaloiden sijoittelu sekä lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava reittiyhteys tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Sähkönsiirron yhteys hankealueelta Fingridin kantaverkkolinjaan on suunniteltu toteutettavan maakaapeleina. Ladattavasta kartasta näet suunnitellun hankealueen.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

  • Kaavoitusprosessiin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat tulossa nähtäville syksyllä
  • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tarveharkinnan päätös saadaan Keski-Suomen ELYltä kesäkuussa 2022
  • Luonto- ja maastoselvitykset on aloitettu hankealueella alkukeväästä 2022
  • Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimalapuiston yleiskaava tuli vireille joulukuussa 2021

Avoimet yleisötilaisuudet

  • Laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä järjestetään avoin yleisötilaisuus syksyllä, päivämäärä tarkentuu myöhemmin

Hankkeen alustava aikataulu

  • Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat.
  • Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2024–2025 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2025–2027.
  • Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattava tuulimittaus ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Ota yhteyttä

Lauri Alanen Projektijohtaja, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys lauri.alanen@neova-group.com +358 (0)50 379 3578

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!
Nimi
Tietosuojaseloste(Pakollinen)