Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Turvallisuus ensin!

Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme, kumppaneillemme ja vierailijoillemme turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Lue lisää

Erinomainen työpaikka

Neovaa kehitetään työpaikkana, jossa tavoitteet ohjaavat toimintaa ja jokaisen on hyvä tehdä töitä.

Lue lisää

Vastuulliset kumppanit

Osaavat ja vastuulliset kumppanit ovat meille elintärkeitä.

Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

Vuonna 2021 päivitimme Neova-konsernin vastuullisuusstrategian. Päivitetty strategia sisältää sosiaalisen vastuun tavoitteet turvallisuuden, työpaikan ja yhteistyökumppaniemme osalta. Pyrimme ottamaan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin käyttöön kaikissa toimintamaissamme ja liiketoi-minnoissamme vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi työntekijöihimme ja yhteistyökumppaneihimme. Henkilöstömme ja toimittajiemme aktiivisilla ennaltaehkäisevillä toimilla pystyimme suojaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden kaikissa toimipaikoissamme pandemian toisena vuotena.

Huhtikuussa järjestimme kolmatta kertaa korona-ajan työhyvinvointia luotaavan pulssikyselyn. Henkilöstöstämme 59 prosenttia vastasi kyselyyn. Kahteen aikaisempaan kyselyyn verrattuna useamman ihmisen vointi oli korkeintaan kohtuullinen ja suunnilleen yhtä moni koki työkuormansa liian suureksi. Vastauksia saatiin sekä toimihenkilöiltä että tuotantotyöntekijöiltä. Tulosten perusteella esimiehiä muistutettiin ottamaan säännöllisesti yhteyttä tiimin jäseniin: on tehtävä työn priorisointia, keskusteltava tiimin jäsenten tuntemuksista ja selvitettävä mahdollisen tuen tarve.

Pandemian aikana etänä työskenteleviltä kysyttiin myös, missä he haluaisivat työskennellä pandemian jälkeen. Hyvinvointikyselyn palautteen perusteella otet-tiin käyttöön hybridimalli toimistotyön järjestämiseksi koronapandemian jälkeen. Kyselyssä monet toimistotyöläiset vastasivat, että haluaisivat jatkaa pääosin etä-töissä, mutta monet kaipasivat myös takaisin toimistotyöhön. Hybridimalli otettiin käyttöön syksyllä 2021.

Jokainen tiimi on laatinut liiketoimintaan pohjautuvat työskentelysäännöt. Niiden avulla kukin työntekijä voi päättää, mikä paikka sopii parhaiten työtehtävien suorittamiseen ja löytää siten sopivan tasapainon etä- ja toimistotyön välille. Hyvinvointitutkimuksen mukaan yhteisöllisyyden tunne on selvästi heikentynyt edelliseen tutkimukseen verrattuna. Yhteisöllisyys rakentuu parhaiten kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa.

Toimimme tasapainossa luonnon kanssa

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön.

Lue lisää

Varmistamme kannattavuuden vastuullisesti

Neova-konsernin paikalliset vaikutukset työllistäjänä, veronmaksajana sekä tuotteiden ja palveluiden ostajana ovat merkittävät erityisesti konsernin päätoimintamaissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Alankomaissa.

Lue lisää