Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Turpeen vastuullisuuskonsepti käsittää konsernin vastuullisen turveraaka-aineen tuotantoperiaatteet Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Turvetuotannon vastuullisuus perustuu kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön sekä Neova-konsernin toimintajärjestelmään.

Turve on ainutlaatuinen orgaaninen raaka-aine, jota muodostuu erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Se on luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi raaka-aineeksi (IPCC ja EU:n komissio).

Turpeen nykyiset pääkäyttömuodot ovat kasvuturve, energiaturve sekä kuiviketurve. ​Joka vuosi maailmassa kasvatetaan yksi kasvi jokaiselle maapallon asukkaalle Neova-konsernin kasvualustoissa eli yhteensä yli 8 miljardia kasvia.

Turpeella on monipuolisia käyttömahdollisuuksia muun muassa paikallisen ruoantuotannon ja terveellisten elinympäristöjen edistämisessä. Turpeesta valmistettava aktiivihiili ja muut korkean jalostusasteen tuotteet puhdistavat vettä ja ilmaa sekä edistävät kestävää, paikallista ruuantuotantoa. Neova kehittää turpeesta uusia ratkaisuja ympäristön tilan parantamiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vuonna 2021 Ilomantsiin valmistui tehdas, joka tuottaa turpeesta mm. veden ja ilman puhdistamisessa tarvittavaa aktiivihiiltä. ​

Neova-konsernin turvetuotantoalueiden vastuullisuussertifiointi edistyy: vuoden 2021 loppuun mennessä jo 4 195 hehtaarilla alueistamme oli RPP (Responsibly Produced Peat) sertifikaatti. Vuoden 2020 vastaava määrä oli 1 078 hehtaaria. Tavoitteenamme on vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 6 376 hehtaaria. Vuonna 2021 kaikesta Kekkilä-BVB:n omissa tuotteissaan käyttämästä turpeesta 50 prosenttia oli RPP-sertifioitua (2020: 20,5 prosenttia).

​Turvetuotannon vastuullisuusperiaatteet 

Kaikilla tuotantoalueillamme vesienkäsittely on parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaista.​

Viranomaisvalvonnan lisäksi suorittamme kaikilla tuotantoalueillaan vesienkäsittelyrakenteiden valvontatarkastuksen vähintään kerran kuukaudessa tuotantokaudella.​

Julkistamme  verkkosivuillamme tuotantoalueiden vastuuhenkilöt sekä riippumattomien konsulttitoimistojen viranomaisille laatimat päästö- ja vesistötarkkailuraportit.​

Tuotamme turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla.

Emme hae ympäristölupia Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön strategian mukaisille 4 ja 5 luokkien soille.​

Jatkamme aktiivisesti omistuksessaan olevien, merkittäviä luonnonarvoja sisältävien soiden vaihtoja ojitettuihin turvemaihin tai pyrkii myymään niitä suojelutarkoitukseen.​

Neovan omistuksessa olevat tuotannosta poistuneet alueet ovat seuraavassa maankäytössä viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa tuotannon päättymisestä.​