Hyppää sisältöön

Päätavoite vesistövaikutusten minimoimiseksi:

  • Vähennämme Suomen turvetuotantoalueiden kiintoaine-, typpi- ja fosforipäästöjä 75 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2008.

Kaikkien toimintamaidemme turvetuotannossa käytettäviä vesienkäsittelyjärjestelmät perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan, mikä auttaa meitä parantamaan tuloksiamme jatkuvasti. Näin voimme suojata meille ja yhteiskunnalle elintärkeitä vesistöjä.

Päätavoitteenamme on vähentää Suomessa turpeennoston kiinto-aine-, typpi- ja fosforikuormitusta 75 prosenttia vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2008. Olemme jo edistyneet merkittävästi ja saavuttaneet tavoitteen kiintoaine- ja fosforipäästöjen osalta jo vuonna 2021. Kokonaiskuormituksen osalta vähennys oli kaiken kaikkiaan yli 30 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Tehdastoiminnoissamme panostamme merkittävästi vesitehokkuuden parantamiseen, keskiössä erityisesti Kekkilä-BVB:n kookoskasvualustatuotannon veden ja kemikaalien kulutuksen vähentäminen Alankomaissa. Pyrimme samalla tehostamaan kompostointilaitostemme jäteveden käsittelyprosesseja.