Hyppää sisältöön

Keskeiset tavoitteemme luonnon monimuotoimuusen turvaamiseksi:

  • Siirrämme kaikki tuotannosta poistuneet turvetuotantoalueet, noin 20 000 hehtaaria, seuraavaan maankäyttöön vuoteen 2025 mennessä ja vähennämme siten kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta.
  • Biodiversiteettiohjelmamme tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi ennallistamalla vanhoja turvetuotantoalueita uudelleen soistamalla tai metsittämällä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Olemme sitoutuneet edistämään luonnon monimuotoisuutta ja asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita suljettavien energiaturpeen tuotantoalueiden siirtämisestä seuraavaan maankäyttöön ja ennallistamistoimien toteuttamisesta valikoituja kohteita metsittämällä ja vesittämällä niitä kosteikoiksi.

Biodiversiteettiohjelma

Olemme laatineet Neova-konsernin biodiversiteettiohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla eli vesittämällä tai metsittämällä 2 000 hehtaaria maata vuosina 2021–2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi ennallistamissuunnittelu on aloitettu Lavassaaren alueella Virossa yhteistyössä EU:n WaterLANDS-hankkeen kanssa, Norrbomurenin alueella Ruotsissa Ruotsin maatalousyliopiston kanssa ja Komppasuon alueella Suomessa yhteistyössä EU:n MERLIN-hankkeen kanssa.

Ennallistamissuunnittelussa keskitytään tiettyihin turvetuotantoalueisiin, joiden avulla haluamme osoittaa, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä luomalla kosteikkoja sekä mosaiikkimaista vaihtelua elinympäristöihin. Suljettujen turvetuotantoalueiden topografia, hydrologia sekä kalliot ja kivet vaikuttavat siihen, mikä on paras vaihtoehto seuraavaksi maankäyttömuodoksi. Turvetuotannon aikana vesienkäsittelyrakenteisiin kehittyy monipuolinen kosteikkolajisto, ja luonnon monmuotoisuutta voidaan lisätä edelleen tekemällä pieniä kosteikkoja sekä rakentamalla pesimis- tai suoja-alueita.

Vastuullisuussertifiointi

Neova-konsernin turvetuotantoalueiden vastuullisuussertifiointi edistyy. Kekkilä-BVB:ssä olemme sitoutuneet edistämään luonnon monimuotoisuutta, ja käytämme Responsibly Produced Peat (RPP) -sertifioitua turvetta yhtenä osoituksena sitoutumisestamme.