Hyppää sisältöön

Keskeiset tavoitteemme luonnon monimuotoimuusen turvaamiseksi:

  • Siirrämme kaikki tuotannosta poistuneet turvetuotantoalueet, noin 20 000 hehtaaria, seuraavaan maankäyttöön vuoteen 2025 mennessä ja vähennämme siten kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta.
  • Biodiversiteettiohjelmamme tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi ennallistamalla vanhoja turvetuotantoalueita uudelleen soistamalla tai metsittämällä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen turvetuotantoon. Vuodesta 2012 alkaen Neova on siirtänyt 5 140 hehtaaria luontoarvoltaan merkittäviä soita Metsähallituksen hallintaan. Lisäksi Neova palautti vuonna 2021 Metsähallitukselle yhteensä 3 105 hehtaaria luonnontilaisia suoalueita.

Biodiversiteettiohjelma

Olemme laatineet Neova-konsernin biodiversiteettiohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla eli vesittämällä tai metsittämällä 2 000 hehtaaria maata vuosina 2021–2025 yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi vuonna 2021 ennallistamissuunnittelu aloitettiin Lavassaaren alueella Virossa yhteistyössä EU:n WaterLANDS-hankkeen kanssa, Norrbomurenin alueella Ruotsissa Ruotsin maatalousyliopiston kanssa ja Komppasuon alueella Suomessa yhteistyössä EU:n MERLIN-hankkeen kanssa.

Ennallistamissuunnittelussa keskitytään tiettyihin turvetuotantoalueisiin, joiden avulla haluamme osoittaa, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä luomalla kosteikkoja sekä mosaiikkimaista vaihtelua elinympäristöihin. Suljettujen turvetuotantoalueiden topografia, hydrologia sekä kalliot ja kivet vaikuttavat siihen, mikä on paras vaihtoehto seuraavaksi maankäyttömuodoksi. Turvetuotannon aikana vesienkäsittelyrakenteisiin kehittyy monipuolinen kosteikkolajisto, ja luonnon monmuotoisuutta voidaan lisätä edelleen tekemällä pieniä kosteikkoja sekä rakentamalla pesimis- tai suoja-alueita.

Vastuullisuussertifiointi

Neova-konsernin turvetuotantoalueiden vastuullisuussertifiointi edistyy. Vuoden 2021 loppuun mennessä jo 4 195 hehtaarilla alueistamme oli RPP (Responsibly Produced Peat) sertifikaatti. Vuoden 2020 vastaava määrä oli 1 078 hehtaaria. Tavoitteenamme vuoden 2022 loppuun mennessä on yhteensä 6 376 hehtaaria. Vuonna 2021 kaikesta Kekkilä-BVB:n omissa tuotteissaan käyttämästä turpeesta 50 prosenttia oli RPP-sertifioitua.