Hyppää sisältöön

Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallintoneuvoston, johon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan omistajien välisessä osakassopimuksessa sovitulla tavalla valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu myös kolme henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan keskuudestaan valitsemaa henkilöstöedustajaa.

Hallintoneuvosto toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti, ja sen tehtävänä on

  1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa
  2. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
  3. antaa yhtiön hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä
  4. antaa yhtiökokoukselle lausunto niissä tilanteissa, joissa osakeyhtiölaki edellyttää hallintoneuvoston lausuntoa.

Tilikausi 2021: Neova Oy:n 30.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon seuraavat jäsenet: Antti Häkkänen, Heikki Miilumäki, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Tommi Lunttila, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Piritta Rantanen, Juha Sipilä ja Tiina Snicker. Puheenjohtajaksi valittiin Juha Sipilä ja varapuheenjohtajaksi Heikki Miilumäki. Hallintoneuvosto kokoontui tilikauden 2021 aikana kolme kertaa. Jäsenten läsnäolo hallintoneuvoston kokouksissa käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Hallintoneuvoston jäsenet eivät omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita, ja he ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

NimiKokous-
aktiivisuus 2021
Juha Sipilä (s. 1961)
puheenjohtaja, kansanedustaja
3/3
Heikki Miilumäki (s. 1946)
varapuheenjohtaja, tekniikan kunniatohtori
2/3
Antti Häkkänen (s. 1985)
jäsen, kansanedustaja
3/3
Eero Kubin (s. 1948)
jäsen, professori
3/3
Esko Kurvinen (s. 1952)
jäsen, insinööri
3/3
Tommi Lunttila (s. 1976)
jäsen, maa- ja metsätalousyrittäjä
3/3
Mauri Peltokangas (s. 1966)
jäsen, kansanedustaja
2/3
Jenni Pitko (s. 1986)
jäsen, kansanedustaja
3/3
Piritta Rantanen (s. 1962)
jäsen, kansanedustaja
3/3
Tiina Snicker (s. 1966)
jäsen, talouspäällikkö
3/3