Hyppää sisältöön

Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallintoneuvoston, johon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan omistajien välisessä osakassopimuksessa sovitulla tavalla valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu myös kolme henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan keskuudestaan valitsemaa henkilöstöedustajaa.

Hallintoneuvosto toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti, ja sen tehtävänä on

  1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa
  2. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
  3. antaa yhtiön hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä
  4. antaa yhtiökokoukselle lausunto niissä tilanteissa, joissa osakeyhtiölaki edellyttää hallintoneuvoston lausuntoa.

Tilikausi 2022: Neova Oy:n 29.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon seuraavat jäsenet: Harri Hietala, Antti Häkkänen, Heikki Miilumäki, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Piritta Rantanen, Juha Sipilä ja Mikael Venäläinen. Puheenjohtajaksi valittiin Juha Sipilä ja varapuheenjohtajaksi Heikki Miilumäki. Hallintoneuvosto kokoontui tilikauden 2022 aikana kolme kertaa. Jäsenten läsnäolo hallintoneuvoston kokouksissa käy ilmi alla olevasta taulukosta. Hallintoneuvoston käsittelemiin tärkeimpiin aiheisiin kuului huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset.

Hallintoneuvoston jäsenet eivät omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita, ja he ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

NimiKokous-
aktiivisuus 2022
Juha Sipilä (s. 1961)
puheenjohtaja, kansanedustaja 01/2020–
3/3
Heikki Miilumäki (s. 1946)
varapuheenjohtaja, tekniikan kunniatohtori 9/2009–
3/3
Harri Hietala (s. 1958) jäsen, OTK 3/2022–2/2
Antti Häkkänen (s. 1985)
jäsen, kansanedustaja 10/2019–
3/3
Eero Kubin (s. 1948)
jäsen, professori 9/2009–
0/3
Esko Kurvinen (s. 1952)
jäsen, insinööri 9/2009–
3/3
Tommi Lunttila (s. 1976)
jäsen, maa- ja metsätalousyrittäjä 8/2014–3/2022
1/1
Mauri Peltokangas (s. 1966)
jäsen, kansanedustaja 10/2019–
3/3
Jenni Pitko (s. 1986)
jäsen, kansanedustaja 10/2019–
3/3
Piritta Rantanen (s. 1962)
jäsen, kansanedustaja 10/2019–
3/3
Tiina Snicker (s. 1966)
jäsen, talouspäällikkö 8/2014–3/2022
1/1
Mikael Venäläinen (s. 1971) jäsen, KTM 3/2022–2/2