Hyppää sisältöön

Strategiavaliokunnan tehtävänä on valmistella, seurata ja arvioida strategiaan ja sen täytäntöönpanoon sekä investointeihin liittyviä asioita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan se valmistelee ehdotuksia hallitukselle.

Strategiavaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Strategiavaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

2024 Strategiavaliokuntaan kuuluvat Panu Routila (puheenjohtaja), Jari-Pekka Punkari ja Stefan Damlin.