Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Tavoitteenamme on kestävän liiketoiminnan kannattava kasvu, joka perustuu globaaleihin megatrendeihin, kuten kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon. Keskeinen tavoitteemme:

  • Kasvatamme EBITDAN osuutta liikevaihdosta vuosittain.

Osana yritysriskienhallintaprosessiamme valmistelemme Neova-konsernissa vuoden 2022 aikana TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) viitekehyksen käyttöönottoa. TCFD on viitekehys, jonka puitteissa ilmastoriskien ja mahdollisuuksien arviointi sisällytetään yritysten riskienhallintaan ja strategiseen suunnitteluun. TCFD kattaa myös lieventävät toimet sekä niihin liittyvät tavoitteet ja keskeiset tulosindikaattorit.

Taloudellinen vastuu

Neova-konsernin yhtiöt noudattavat verovelvollisuuttaan eli maksavat kaikki lakisääteiset veronsa oman liiketoimintansa perusteella siihen maahan, jossa ne harjoittavat liiketoimintaa. Yhdelläkään Neova-konsernin yhtiöllä ei ole erääntyneitä veroja.

Neova-konsernin paikalliset vaikutukset työllistäjänä, veronmaksajana sekä tuotteiden ja palveluiden ostajana ovat merkittävät erityisesti konsernin päätoimintamaissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Alankomaissa. Vuonna 2021 Neova-konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 83 miljoonaa euroa.

Investoinnit Ilomantsin aktiivihiilitehtaaseen olivat tilikauden suurimmat yksittäiset investoinnit. Investointeja tehtiin myös kapasiteetin laajennukseen ja energiatehokkuuteen sekä turvetuotannossa ympäristönsuojeluun ja kenttien ylläpitoon.

Vuonna 2021 suurin osa kapasiteetin laajennukseen ja energiatehokkuuteen liittyvistä investoinneista tehtiin Grow&Care-divisioonassa, pääosin Kekkilä-BVB:ssä. Tarvittavien investointien kokonaismäärää kasvatti myös eri paikkakunnilla sijaitsevien tuotantolaitosten suuri määrä. Investointeja tehtiin myös biopolttoaineisiin, mutta ei enää energiaturpeeseen.

Turpeen taloudelliset vaikutukset ja ilmastoriskit

Neova-konsernin polttoaineasiakkaiden käyttöennusteiden mukaan energiaturpeen kysyntä laskee nykyisestä puoleen jo vuoteen 2023 mennessä. Syynä tähän on päästöoikeuksien hinta ja energiaturpeesta maksettava nykyinen energiavero 3 euroa/MWh (lämmityksessä) ilmastonmuutosriskien vuoksi. Tämän arvion valossa päätimme vuoden 2021 marraskuussa lopettaa energiaturpeen tuotannon Suomessa vuodesta 2022 lähtien. Vaikka turpeen tarve kasvaa muissa liiketoiminnoissa kuin energiankäytössä, uskomme voivamme vähentää merkittävästi turvetuotantoon varattuja maa-alueita seuraavien vuosien aikana. Tämä vähentää suoraan kasvihuonekaasupäästöjämme.

Osana yritysriskienhallintaprosessiamme valmistelemme Neova-konsernissa vuoden 2022 aikana TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) viitekehyksen käyttöönottoa. TCFD on viitekehys, jonka puitteissa ilmastoriskien ja mahdollisuuksien arviointi sisällytetään yritysten riskienhallintaan ja strategiseen suunnitteluun. TCFD kattaa myös lieventävät toimet sekä niihin liittyvät tavoitteet ja keskeiset tulosindikaattorit.

Toimimme tasapainossa luonnon kanssa

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön.

Lue lisää

Tuemme henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme kasvua

Terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisia tavoitteitamme.

Lue lisää