Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Kasvihuonekaasupäästöt

Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme.

Lue lisää
Litteähukankorento

Biodiversiteetti

Olemme sitoutuneet vastuulliseen turvetuotantoon. Biodiversiteettiohjelmamme mukaan, tavoitteenamme on lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää

Kiertotalous

Tavoitteenamme on nostaa materiaalitehokkuutta, hyödyntää kierrätysmateriaaleja sekä kierrättää jätevirrat.

Lue lisää

Vesi

Päätavoitteemme on vähentää turvetuotannon kiintoaine-, typpi- ja fosforipäästöjä Suomessa 75 % vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää

Neovan Ympäristövastuu

Vuonna 2021 päivitimme Neova-konsernin vastuullisuusstrategian. Päivitetty strategia sisältää ympäristövastuutavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen, luonnon monimuotoisuuden, kiertotalouden ja veden osalta.

Osana vastuullisuustyötämme määrittelimme myös Green Factory -konseptin, joka sisältää vuoden 2025 päämäärät ja KPI-mittarit Kekkilä-BVB:n, turpeen ja rahkasammalen, pellettien sekä aktiivihiilen toimintojen osalta. Jokaisella liiketoiminnallamme on myös ympäristövastuuohjelma, jossa on määritetty toiminnan merkittävimmät vuosittaiset parannustavoitteet Green Factory -konseptin toteuttamiseksi.

Hallintajärjestelmän sertifiointi, joka kattaa sekä ISO 9001 -laatujärjestelmän että ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän, auttaa koordinoimaan ja ohjaamaan toimintaamme asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi sekä keskittymään toimintamme jatkuvaan parantamiseen, tuloksellisuuteen ja tehok-kuuteen. Lisäksi turpeen vastuullisuuskonseptimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa on suunnattu erityisesti uusien toimialojen asiakkaille ja sidosryhmille.

Tuemme henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme kasvua

Päivitetty vastuullisuusstrategiamme sisältää sosiaalisen vastuun tavoitteet turvallisuuden, työpaikan ja yhteistyö-kumppaniemme osalta. Terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisia tavoitteitamme.

Lue lisää sosiaalisesta vastuullisuudestamme

Varmistamme kannattavuuden vastuullisesti

Neova-konsernin paikalliset vaikutukset työllistäjänä, veronmaksajana sekä tuotteiden ja palveluiden ostajana ovat merkittävät erityisesti konsernin päätoimintamaissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Alankomaissa.

Lue lisää taloudellisesta vastuustamme