Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Tavoitteenamme on puolittaa Suomen toimintojemme hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä ilman kompensaatioita. Tähän mennessä olemme vähentäneet päästöjä 18 %.

Keskitymme Suomen toimintoihimme, koska vuonna 2018 niissä syntyi yli 80 prosenttia konsernin kokonaispäästöistä. Tavoitteeseen pääsemme muun muassa toteuttamalla tehokkaan seuraavan maankäyttömuodon suljetuille turvetuotantoalueille: Suomessa noin 64 prosentti Neova-konsernin päästöistä on maaperäpäästöjä. Vaikka muun kuin energiaturpeen kysynnän odotetaan kasvavan, voimme pienentää turvetuotantoon käytettäviä alueita niin, että maaperäpäästömme ovat viiden vuoden päästä alle 50 prosenttia kokonaispäästöistämme.

Muut keskeiset toimet:

  • Elinkaariarvioiden laskeminen kasvualustatuotteille ja uusille turvepohjaisille aktiivihiilituotteille.
  • Energiatehokkuuden parantaminen tehtaissamme ja tuotantopaikoillamme.
  • Vaihtoehtojen säännöllinen arviointi hiilinielujen lisäämiseksi maa-alueitamme hyödyntämällä.
  • Kasvuturpeen vaihtoehtoisen nostotekniikan pilotti turpeen massasiirtomenetelmällä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 33 prosenttia tuotettua turvekuutiota kohden.
  • Logistiikan päästövähennysten kartoittaminen.