Hyppää sisältöön

Olemme asettaneet kaksi kunnianhimoista ja keskeistä tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

  • Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme ilmastopäästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon (scope 1 ja 2 päästötasot ilman päästöjen kompensointia).
  • Vähennämme arvoketjumme hiili-intensiteettiä 50 % vuoden 2030 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon (scope 1, 2 ja 3 päästöt).

Tehokas seuraava maankäyttö vähentää päästöjä

Tärkeimmät toimet oman toimintamme päästöjen vähentämiseksi keskittyvät seuraavan maankäytön tehokkaaseen toteuttamiseen suljettavilla turvetuotantoalueilla. Turvemaiden sulkeminen tarkoittaa sitä, että turvetuotanto alueella lopetetaan, ja tuotantoalueen elinkaari siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja ympäristöluvan raukeamiseen

Arvioimme vaihtoehtoja hiilinielujen kasvattamiseksi maaomaisuuttamme hyödyntämällä ja kokeilla vaihtoehtoisia kasvuturpeen tuotantotekniikoita, kuten turpeen massansiirtomenetelmää, joka suojelee turvekenttien pintakasvillisuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kohti uusiutuvan sähkön käyttöä

Tärkeimmät ponnistelumme tehdastoimintojemme päästöjen vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden lisääminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Tavoitteenamme on siirtyä täysin uusiutuvaan sähköön vuoteen 2025 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kansainvälisen protokollan mukaisesti

Neova-konsernin kasvihuonekaasupäästöt lasketaan GHG-protokollan mukaisesti. Ulkopuolinen taho on tarkastanut yhtiön päästölaskentalogiikan sekä toteuttanut scope 3 päästöjen laskennan. Hiilijalanjäljen laskenta kattaa Neova-konsernin ja kaikki sen tytäryhtiöt.