Hyppää sisältöön

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää hänen palkitsemisestaan ja muista työsuhteen ehdoista.

  1. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta sekä konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi. Toimitusjohtaja raportoi sekä hallitukselle että hallintoneuvostolle.
  2. Lisäksi toimitusjohtaja esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Toimitusjohtajan ja hallituksen työnjaosta on kerrottu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Toimitusjohtajan palkkiot ja työsuhteeseen liittyvät ehdot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

Hallitus valitsi 30.11.2023 Pekka Tennilän, KTM, s. 1969, Neova Oy:n toimitusjohtajaksi 4.12.2023 alkaen.

Hallitus valitsi 30.11.2023 myös Markus Tykkyläisen, s. 1973, DI, KTM, eMBA) Neova Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.3.2024.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja eivät omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita.