Hyppää sisältöön

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää hänen palkitsemisestaan ja muista työsuhteen ehdoista.

  1. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja  on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta sekä konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi. Toimitusjohtaja raportoi sekä hallitukselle että hallintoneuvostolle.
  2. Lisäksi toimitusjohtaja esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Toimitusjohtajan ja hallituksen työnjaosta on kerrottu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Toimitusjohtajan palkkiot ja työsuhteeseen liittyvät ehdot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

Vesa Tempakka, KTM, s. 1963, on toiminut Neova Oy:n toimitusjohtajana 29.5.2017 lähtien.

Toimitusjohtaja ei omista Neova Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita.