Hyppää sisältöön

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on tehdä hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän valitsemisesta ja palkitsemisesta sekä yhtiön palkitsemisperiaatteista. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja laatii palkitsemisraportin yhtiön hallintoelimille.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joilla on riittävä kokemus ylimmän johdon työehdoista ja palkitsemisjärjestelmistä. Henkilöstövaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtajaa tai johtoryhmän jäseniä ei saa valita henkilöstövaliokuntaan. Henkilöstövaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 4).

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat

  • Panu Routila, Chair
  • Stefan Damlin
  • Jari-Pekka Punkari
  • Kirsi Puntila

Tilikausi 2021: Henkilöstövaliokunta kokoontui tilikauden 2021 aikana kuusi kertaa. Jäsenten läsnäolo valiokunnan kokouksissa käy ilmi Hallituksen jäsenet ‑taulukosta.

Henkilöstövaliokunta käsitteli kokouksissaan johdon pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemista sekä johdon palkitsemisjärjestelmään kuuluvia henkilöitä ja henkilöstön yleistä palkitsemista. Henkilöstövaliokunta käsitteli myös johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä suunnitelmia, kuten osaamisen kehittämissuunnitelmia, johtamismallin uudistamista, henkilöstökyselyn tuloksia ja koronaviruspandemian vaikutuksia henkilöstöön sekä työehtosopimusten tilaa.