Hyppää sisältöön

Teknologian kehityksen myötä aurinkoenergia on viime vuosina yleistynyt rajusti myös Suomessa. Vaikka auringon paiste painottuu vahvasti kesäaikaan, Suomessa on paljon alueita, joissa koko vuoden säteilymäärät vastaavat Pohjois-Saksan säteilyarvoja. Myös entistä suuremmat aurinkovoimalat tulevat yleistymään lähivuosina.

Neovan aurinkovoiman hankekehitys keskittyy kokonaisuudessaan teollisen kokoluokan aurinkovoimaloihin. Teollisen kokoluokan voimaloista puhuttaessa tarkoitetaan, että suunniteltavien voimaloiden nimellisteho on vähintään yksi megawatti. Neovan aurinkovoimakehityksessä kokoluokka onkin useista kymmenistä jopa satoihin megawatteihin.

Esiselvitysvaihe

Hankkeen elinkaari alkaa esiselvitysvaiheesta, jonka aikana selvitetään valitun alueen aurinkovoimapotentiaali. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota säteilyn määrään, verkkoliityntämahdollisuuteen, luonto- ja ympäristöasioihin sekä alueen rakennettavuuteen.

Neovan aurinkovoimahankkeet sijoittuvat lähtökohtaisesti tuotannosta poistuneille turvetuotantoalueille. Tällaiselle alueelle aurinko pääsee paistamaan esteettä, minkä lisäksi voidaan hyödyntää olemassa olevaa tieverkostoa. Turvetuotantoalueiden suuri pinta-ala mahdollistaa myös isomman voimalan rakentamisen ilman, että alueelta tarvitsee esimerkiksi kaataa metsää.

Maanhallinnan neuvottelut

Mikäli suunnitellulla aurinkovoimalan alueella sijaitsee myös muiden maanomistajien kiinteistöjä, keskustellaan kyseisten maanomistajien kanssa alueiden vuokraamisesta aurinkovoimahankkeen tarpeisiin.

Suunnittelu ja luvitus

Tässä vaiheessa tehdään kattavat ympäristö- ja vaikutusselvitykset sekä tarkempi suunnitelma voimalan toteutuksesta.

  • Suoritetaan ympäristö- ja vaikutusselvitykset
  • Tehdään tarpeelliset maaperätutkimukset
  • Laaditaan aurinkopaneelialueiden tekninen suunnittelu
  • Tehdään suunnitelma verkkoliitynnästä ja sen toteuttamisesta
  • Käynnistetään luvitusmenettely kunnassa
  • Toteutetaan auringonsäteilymittauksia alueella

Aurinkovoimalan luvittamiselle ei ole vielä kehittynyt yhtenäistä valtakunnallista käytäntöä, joten sitä tarkastellaan hankekohtaisesti kunnan viranomaisten kanssa. Taustalla aurinkovoimalan lupamenettelyssä on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Hankkeen kesto luvitusvalmiiksi

Tässä vaiheessa hanke on valmis rakentamista varten. Hankkeen saattaminen luvitusvalmiiksi kestää vähintään yhden vuoden, minkä lisäksi mahdollisia hidasteita voi tulla esimerkiksi kaavoituksessa. Myös hankkeen koko voi vaikuttaa aikatauluun, esimerkiksi voimalan suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin viedessä enemmän aikaa.