Hyppää sisältöön

Teknologian kehityksen myötä aurinkoenergian tuotanto on viime vuosina yleistynyt huomattavasti myös Suomessa. Vaikka auringonpaiste painottuu kesäaikaan, Suomessa on paljon alueita, joissa koko vuoden säteilymäärät vastaavat Pohjois-Saksan säteilyarvoja. Myös entistä suuremmat aurinkovoimalat tulevat yleistymään lähivuosina.

Neovan aurinkovoiman hankekehitys keskittyy teollisen kokoluokan aurinkovoimaloihin. Teollisen kokoluokan voimala tarkoittaa, että suunniteltavien voimaloiden nimellisteho on vähintään yksi megawatti. Neovan aurinkovoimakehityksessä kokoluokka onkin useista kymmenistä jopa satoihin megawatteihin. Rakennettavien aurinkopaneelialueiden kokona tämä tarkoittaa muutamasta kymmenestä hehtaarista aina satoihin hehtaareihin.

Hankekehitykselle myönnetyt ISO-sertifikaatit

Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksen liiketoiminnalle on myönnetty johtamisjärjestelmästandardien mukaiset sertifikaatit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018.

Auditoinnin kohteena olivat erityisesti tuuli- ja aurinkovoimakehityksen johtaminen, organisaation toimintatavat kuten suunnittelu- ja lupaprosessit, projektinhallinnan käytännöt, turvallisuus- ja laatuasiat sekä vastuullisuus.

Sertifikaatit osoittavat, että Neovan tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitystä tehdään laadukkaasti ja se täyttää standardien mukaiset vaatimukset.

Katso sertifikaatit

Esiselvitysvaihe

Hankkeen elinkaari alkaa esiselvitysvaiheesta, jonka aikana selvitämme valitun alueen aurinkovoimapotentiaali. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota säteilyn määrään, verkkoliityntämahdollisuuteen, luonto- ja ympäristöasioihin sekä alueen rakennettavuuteen.

Aurinkovoimahankkeemme sijoittuvat lähtökohtaisesti tuotannosta poistuneille turvetuotantoalueille. Näille alueelle aurinko paistaa esteettä ja olemassa olevaa tieverkostoa pystytään hyödyntämään. Turvetuotantoalueiden suuri pinta-ala mahdollistaa ison voimalan rakentamisen ilman, että alueelta tarvitsee esimerkiksi kaataa metsää.

Maanhallinnan neuvottelut

Mikäli suunnitellulla aurinkovoimalan alueella sijaitsee myös muiden maanomistajien kiinteistöjä, keskustelemme kyseisten maanomistajien kanssa alueiden vuokraamisesta aurinkovoimahankkeen tarpeisiin.

Suunnittelu ja luvitus

Maanhallinnan varmistuttua teemme kattavat ympäristö- ja vaikutusselvitykset sekä tarkemman suunnitelman voimalan toteutuksesta.

  • Suoritamme ympäristö- ja vaikutusselvitykset
  • Teemme tarpeelliset maaperätutkimukset
  • Laaditaan aurinkopaneelialueiden tekninen suunnittelu
  • Tehdään suunnitelma verkkoliitynnästä ja sen toteuttamisesta
  • Käynnistetään luvitusmenettely kunnassa
  • Toteutetaan auringonsäteilymittauksia alueella

Aurinkovoimalan luvittamiselle ei ole vielä kehittynyt yhtenäistä valtakunnallista käytäntöä, joten sitä tarkastellaan hankekohtaisesti kunnan viranomaisten kanssa. Aurinkovoimalan lupamenettelyn taustalla on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Hankkeen kesto luvitusvalmiiksi

Tässä vaiheessa hanke on valmis rakentamista varten. Hankkeen saattaminen luvitusvalmiiksi kestää vähintään yhden vuoden, minkä lisäksi mahdollisia hidasteita voi tulla esimerkiksi kaavoituksessa. Myös hankkeen koko voi vaikuttaa aikatauluun, esimerkiksi voimalan suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin viedessä enemmän aikaa.

Ota yhteyttä

Heikki Nivala Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys +358 40 546 0423
Roope Vainio Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys +358 40 542 2590