Hyppää sisältöön

Suunnittelemme tuuli- ja aurinkovoimahanketta Halsuan Kairinevan sekä Kokkolan Peränevan alueille. Alustavan suunnitelman mukaan hankealueen koko on yhteensä noin 2 260 hehtaaria, josta Neovan tytäryhtiö Vapo Terra omistaa noin 900 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enimmillään 22 tuulivoimalaa.

Hankealue koostuu Neovan tytäryhtiön Vapo Terran omistuksessa olevasta turvetuotantoalueesta, jolla turvetuotanto on päättymässä, sekä yksityisten maanomistajien alueista. Kairinevan puolella turvetuotantoalue on tunnistettu myös potentiaaliseksi aurinkovoiman rakentamiselle. Kokonaisuudessaan alue tarjoaa erinomaisen sijainnin uusiutuvalle energialle ja mahdollistaa energiantuotannon rakennemurroksen alueella.

Alueelle suunniteltavien tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä ja nimellisteho 7-10 MW. Yhden tuulivoimalan sähköntuotanto vastaa noin 1 250 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Toteutuessaan hanke toisi merkittäviä kiinteistöveroja Halsualle ja Kokkolaan. Suunnitteluvaiheesta lähtien hanke työllistää paikallisia ja hankkeen toteutuessa lisääntyy työvoiman tarve entisestään tuoden alueelle elinvoimaa.

Tuulimittaukset käynnissä Kairinevalla

Kairinevalle on pystytetty 175-metrinen tuulimittausmasto toukokuussa 2023. Tuulimittaukset ovat tärkeä osa tuulivoimahankkeen suunnittelua. Maston tuottamalla datalla analysoidaan alueen tuuliolosuhteita vuoden ajan. Tiedoilla voidaan arvioida voimaloiden tulevaa sähköntuotantoa. Tietoja tarvitaan esimerkiksi voimalamallin valintaan ja investoinnin kannattavuuslaskelmiin. Katso videolta lisätietoa mittauksista sekä miten maston pystytys sujui!

Sijainti

Hankealue sijaitsee Venetjoen tekojärven luoteispuolella, Kairinevan turvetuotantoalueella sekä sen lähiympäristössä. Etäisyys lähimpään vakituiseen asutukseen on noin kaksi kilometriä. Lopullinen aluerajaus, voimaloiden lukumäärä ja sijoittelu sekä sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavoitusprosessin aikana.

Lataa hankealueen kartta

Ajankohtaista

Hankkeen aikataulu

  • Luonto- ja maastoselvityksiä vuoden 2022 aikana
  • YVA-menettely 2022-2024
  • Osayleiskaavan hyväksyminen 2024-2025
  • Rakennusluvat 2025
  • Rakentamisen aloitus aikaisintaan 2026

Ota yhteyttä

Kia Anttilainen Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys +358 40 168 5279

Tuulivoiman yhteydenottolomake

Autamme sinua mielellämme kaikissa tuulivoima-asioissa. Voit kysyä lisätietoa hankkeista, kommentoida suunnitelmia tai jättää yhteydenottopyynnön. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Nimi