Hyppää sisältöön
Ura meillä

Tavoitteenamme on sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Vastuullisuusohjelmamme päätavoitteina on pitää hyvää huolta niin ympäristöstämme kuin työntekijöistämmekin. Jokaisen neovalaisen velvollisuus on perehtyä kestävän kehityksen periaatteisiin sekä vahvistaa osaamistamme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Edistämme työyhteisömme yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kunnioittamalla jokaista omana itsenään riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Uskomme, että ihmisten monimuotoisuus lisää organisaatiomme suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Parannamme työntekijöidemme ja sidosryhmiemme hyvinvointia hyvällä johtamisella ja sosiaalisilla kestävyystoimilla. Teemme tutkimuksia ja kyselyitä pysyäksemme ajan tasalla työntekijöidemme muutosvalmiudesta, hyvinvoinnista ja sitoutumisesta. Työhyvinvointitiimimme järjestää ympäri vuoden erilaisia aktiviteetteja ja kampanjoita, joilla nostetaan esille eväitä parempaan hyvinvointiin sekä onnistuneeseen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen

Työturvallisuustavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa vuodessa.  Seuraamme tarkasti sisäisiä turvallisuushavaintoja ja ryhdymme tarvittaessa välittömiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Säännölliset turvallisuuskoulutukset takaavat sen, että olemme kaikki tietoisia riskeistä ja mahdollisista ongelmista sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.