Hyppää sisältöön

Sidosryhmäyhteistyö on meille elinehto. Sidosryhmäyhteistyömme alkaa paikalliselta tasolta ja jatkuu maiden rajat ylittävään kansainväliseen toimintaan. Jatkuva vuoropuhelu, palaute ja jatkuva yhteistyö ovat keskeisiä keinoja lisätä yhteisymmärrystä sidosryhmien ja Neova-konsernin kesken.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti, koska myös markkinat, tutkimus ja sääntely kansainvälistyvät. Neova-konsernin yhtiöt eri maissa ovat paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen esim. International Peatland Society ja Growing Media Europe, aktiivisia jäseniä. Kansainvälinen energia- ja kasvualusta-alan edunvalvonta keskittyy EU:n toimielimiin Brysselissä.

Teemme yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Yhtiön edustajat osallistuvat toimialaan liittyvien järjestöjen toimintaan ja seuraavat aktiivisesti energia- ja ympäristöalan kansainvälistä kehitystä.

Neova-konsernin jäsenyydet

Yritysvastuun näkökulmasta keskeinen yhteistyöverkosto on FIBS-yritysvastuuverkosto, jonka jäsen Neova on.

Yhtiö toimii yhteistyössä myös toimialojansa koskevien etujärjestöjen kanssa, joita ovat muun muassa:

Olemme  jäsen myös seuraavissa organisaatioissa:

 • Suomen Laatuyhdistys
 • Nolla tapaturmaa -foorumi
 • Vesilaitosyhdistys
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Olemme edustettuina myös useissa viranomaisten työryhmissä tai sidosryhmien toimielimissä, kuten:

 • Ympäristöministeriön asettama Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun kansallisen koordinoinnin yhteistyöryhmä
 • ELY-keskusten alueelliset vesienhoidon yhteistyöryhmät
 • Huoltovarmuuskeskuksen Energia-huoltosektori ja kotimaisten polttoaineiden jaosto

Ruotsissa myös:

 • Swedish Peat Association
 • IKEM – Innovaatio- ja kemianteollisuus Ruotsissa
 • Avfall Sverige – Ruotsin jätehuoltoyhdisys

Virossa:

 • Estonian Peat Association
 • Viron kaukolämpöyhdistys
 • Viron biopolttoaineyhdistys