Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Toimintaamme Neova-konsernissa ohjaavat seuraavat vastuullisuuden ulkoiset viitekehykset.

Vastuullisuuden viitekehykset

 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet koostuvat 17 tavoitteesta ja 169 alatavoitteesta, jotka kaikki YK:n jäsenvaltiot pyrkivät saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Yrityksille se on yleiskehys, jonka puitteissa ne voivat kertoa toiminnastaan, asettaa tavoitteita ja toimia, olla yhteydessä eri sidosryhmiin, myös sijoittajiin, ja saada uusia markkinamahdollisuuksia. Kehys edistää yhteistyötä, jonka avulla voidaan ratkaista maailman vaikeimpia vastuullisuusongelmia.
 • Global Reporting Initiative eli GRI: GRI on vastuullisuuden raportoinnin viitekehys, joka auttaa yrityksiä ja hallituksia maailmanlaajuisesti tunnistamaan paremmin toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja ympäröivään maailmaan, kuten ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksiin, hallintotapaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
 • TCFD (Taskforce on Climate Related Financial Disclosures): TCFD on viitekehys, jonka puitteissa ilmastoriskien ja mahdollisuuksien arviointi sisällytetään yritysten riskienhallintaan ja strategiseen suunnitteluun.
 • CDP (Carbon Disclosure Project): CDP on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, joka ylläpitää maailmanlaajuista ilmoittamisjärjestelmää sijoittajille, yrityksille, kaupungeille, osavaltioille ja alueille, jotta nämä voivat hallita ympäristövaikutuksiaan.
 • GHG (Greenhouse Gas Protocol): GHG on kattava maailmanlaajuinen standardikehys, jolla mitataan ja hallitaan yksityisen ja julkisen sektorin toiminnasta peräisin olevia kasvihuonekaasupäästöjä, arvoketjuja ja hillitsemistoimia.
 • GLEC (Global Logistics Emissions Council) -kehys : GLEC-kehys on maailmanlaajuinen menetelmä logistiikan päästöjen laskemiseen ja raportointiin.

Vastuullisuussitoumukset

 • YK:n Global Compact: Global Compact on yritysvastuualoite, joka perustuu toimitusjohtajan sitoumuksiin panna täytäntöön yleismaailmalliset kestävän kehityksen periaatteet ja ryhtyä toimiin YK:n tavoitteiden tukemiseksi.
 • YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet: Nämä periaatteet muodostavat maailmanlaajuisen standardin liiketoimintaan liittyvien, ihmisoikeuksiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi, ja ne tarjoavat kansainvälisesti hyväksytyt puitteet liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien standardien ja käytäntöjen parantamiseksi.

Tuotekohtaiset vastuullisuussertifikaatit

 • RPP (Responsibly Produced Peat): RPP on sertifiointijärjestelmä kasvualustaturpeen tuotannolle. Tavoitteena on varmistaa, että kasvualustojen ainesosana käytettävän turpeen tuotanto on vastuullista.
 • PEFC: PEFC on sertifiointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että puutuotteet ovat peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.
 • FSC (Forest Stewardship Council): FSC on sertifiointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että puutuotteet ovat peräisin metsästä, jota hoidetaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy, paikalliset ihmiset ja työntekijät hyötyvät ja metsän taloudellinen elinkelpoisuus säilyy.
 • RHP (sertifiointi puutarhaviljelyyn): RHP-laatumerkki antaa perusteellisen laatuarvion sertifioiduista kasvualustoista. RHP-laatumerkinnän saaneet kasvualustat, maaaines ja maaperää parantavat materiaalit ovat tasalaatuisia ja ravinteikkaita.
 • QMGS (Quality Mark Good Soil): QMGS-laatumerkki on tarkoitettu yrityksille, jotka toimittavat ja/tai myyvät ruukutusmultaa, katteita ja maanparannusaineita harrastekäyttöön. Merkki takaa, että tuote on turvallinen, laadukas, koostumukseltaan hyvä, puhdas ja tarkoituksenmukainen.
 • SBP (Sustainable biomass programme): SBP-sertifiointijärjestelmä on suunniteltu pääasiassa puupelletteinä ja hakkeena käytettävää puubiomassaa varten, jota käytetään teollisessa laajamittaisessa energiantuotannossa. Järjestelmän avulla varmistetaan, että puubiomassaa
 • hankitaan laillisista ja vastuullisista lähteistä.

ISO-standardit

Vastuullisuuden yhteistyöfoorumit

 • FIBS: FIBS on suomalaisten yritysten yritysvastuuverkosto, joka jakaa parhaita yritysvastuuta koskevia käytäntöjä ja näkemyksiä.