Hyppää sisältöön

Bioenergia ry: Suomi tarvitsee työtä


Bioenergia ry:n tiedote

Bioenergia ry julkaisi vaalitavoitteensa eduskuntavaaleihin 2015 Bioenergiapäivillä Helsingissä 25.11.2014.

Bioenergia ry:n vaalitavoitteet voi tiivistää sanaan työ. Yhdistys muistuttaa, että kotimainen työ tulisi nyt asettaa etusijalle. Työllisyyden kasvun myötä aukeaa moni muukin Suomea vaivaava solmu.

Valtionvelasta on viime aikoina kannettu suurta huolta. Velkaantumistakaan ei lopulta voida hoitaa ilman uusia suomalaisia työpaikkoja.

Bioenergia-ala yhdistää poikkeuksellisen laajasti suomalaista osaamista. Korkeatasoista bioenergiaosaamista Suomessa on turvetuotannosta ensiharvennushakkuisiin, lämpöyrittäjyydestä biojalostamoihin. Jokaisen bioenergiaketjun jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvaa suomalaista teknologiaosaamista. Suomalaisista metsistä ja turvemailta on siten suora yhteys kansainvälisille markkinoille. Bioenergian cleantechiä on niin metsäkoneissa kuin biojalostamoteknologiassakin.

Vaalitavoitteissaan Bioenergia ry esittää tulevalle hallitukselle ja eduskunnalle toteutettavaksi konkreettisia toimia, jotka työllistävät suomalaista – nyt ja tulevaisuudessa.

Bioenergia ry:n vaalitavoitteet 2015

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jyrki Peisa, Bioenergia ry, puh. 050 364 083

Bioenergia ry valvoo kotimaisten polttoaineiden tuottajien ja käyttäjien etuja. Se edustaa koko bioenergian hankintaketjua maanomistuksesta ja koneyrittäjistä energia- ja metsäyhtiöihin. Yhdistyksen jäsenyritykset tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa ja kattavat 90 prosenttia kotimaisen energian tuotannosta.