Hyppää sisältöön

Biohiiltä, hiilensidontaa, tekstiiliteollisuuden raaka-aineita vai modulaarinen tuotantoverkosto? NeovaHackathonissa mukana neljä huipputiimiä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon yhdessä Kasvu Openin kanssa toteuttama NeovaHackathon on edennyt kickoff-vaiheeseen. Kisassa on mukana neljä tiimiä: Fluff Stuff, Karelian Paju Oy, Wood Forest Finland Oy sekä SuoJaKennosto, jonka jäsenet ovat Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Neovan toimeksianto tiimeille on, kuinka hyödyntää käytöstä poistuvia energiaturpeen tuotantoalueita vastuullisesti. Tiimien ideat vaihtelivat nopeakiertoisen pajun tuotannosta ja osmankäämin kosteikkoviljelystä biohiilen ja hiilensidontapalvelujen tuotantoon.

”Vastuullisuustyötä on tehtävä ennakoivasti, se on osa menestyvää liiketoimintaa. Tiimien ratkaisuehdotukset asettavat odotukset tuloksista korkealle”, Neovan vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja Päivi Martikainen kertoo.

Mia Suominen, Neova Venturesin liiketoimintajohtaja, on samaa mieltä: ”Hackathonin tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita tai hiilensidontaa. Tiimien esitysten perusteella näyttää siltä, että luvassa on kultajyviä!”

Varsinaiseen hackathon-päivään tiimejä haastettiin kiteyttämään ideansa koko prosessi, mitä arvoketjussa tapahtuu suolta kuluttajalle, mikä on Neovan rooli – ja mikä on tiimin oma rooli. ”Tiimien ideoissa oli monipuolista potentiaalia. Heidän ideansa eivät kilpaile keskenään, vaan yhteistyön mahdollisuudet ja jatkopotentiaali ovat vahvasti näkyvissä. Osallistujat saavat varmasti tästä irti niin toisiltaan kuin sparrailun kautta. Kaikkien tiimien ideoissa yhdistyy Neovan kaksi tarvetta: käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden hyödyntäminen ja globaalisti kasvava biomassan raaka-ainetarve”, iloitsee Päivi Martikainen.

Neova-konserni tuottaa vastuullisesti turvetta noin 200 tuotantoalueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa Neovalla on turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan aktiivisessa tuotannossa ja reservialueina on vuonna 2025 runsaat 20 000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana vanhoja turvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria. Vuonna 2021 Neova Oy:n tuotannosta poistuneita maa-alueita siirrettiin seuraavaan maankäyttömuotoon yhteensä 4185 hehtaaria. Alueista 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin erilaisiksi kosteikoiksi.

NeovaHackathon huipentuu 19.5.2022, jolloin valitaan voittajatiimi tai useampi voittajaehdotus.

Lisätietoja:

Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, annimari.lehtomaki@jamk.fi, p. 050 464 2563

Päivi Martikainen, vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja, Neova, p. 040 518 1587

BioPaavo

Biotalouden yrityskiihdyttämö -projektin, BioPaavon, toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ja sitä rahoittaa Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

www.biopaavo.fi

Neova

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen.