Hyppää sisältöön
10.4.2015 Blogi

Ympäristötarkastajat Vapossa – arvokasta työtä vastuullisen turvetuotannon puolesta

Kirjoittaja: Teija Hartikka

Kevät on tullut ja Vapossa valmistautuminen tulevaan tuotantokauteen onkin jo käynnissä. Yksi vapaaehtoisista ympäristösitoumuksistamme on tuotantoalueiden ympäristörakenteiden tarkastusten tehostaminen omaehtoisilla ympäristö-tarkastuksilla, joita toteutamme tulevankin kesän aikana. Tarkastukset toteuttavat erikseen tätä varten palkatut kesäaikaiset ympäristötarkastajat.

Saimme hakemuksia ympäristötarkastajien tehtäviin tänäkin keväänä todella mukavasti, lähes 900 kappaletta. Hakijoista suuri osa on ammattikorkeakoulu- tai korkeakouluopiskelijoita. Hakijoista tarkastajiksi valikoidaan tälle kaudelle noin 25 henkilöä.

Hakijat ovat pääsääntöisesti olleet ympäristö- ja metsäalan opiskelijoita, mikä on tietenkin hyvä tausta tämän tyyppiseen kenttätyöhön. On ollut mukava huomata, että tarkastajan kausityötehtävä ja Vapo yrityksenä on kiinnostanut niin monia opiskelijoita.

Tulevalla tuotantokaudella toteutamme omaehtoiset ympäristötarkastukset nyt jo viidennen kerran. Ympäristötarkastajat käyvät lävitse kesän aikana kaikki Vapon turvetuotantoalueet Suomessa aina Kotkasta Kemijärvelle saakka. 

Erityisesti he kiinnittävät huomiota ympäristönsuojelurakenteisiin, mutta arvioivat tuotantoaluetta muutenkin. Tarkistuslistalla on muun muassa vesiensuojelu- ja kuivatusvesien puhdistusrakenteet, tuotantoyrittäjien omavalvonnan toteutuminen, tiestön kunto, yleinen siisteys ja jätehuolto. Huomaamansa pienet epäkohdat he korjaavat itse ja raportoivat muista eteenpäin Vapolle, jossa vastuuhenkilö huolehtii havaittujen epäkohtien korjauttamisesta. 

Ennen töiden aloittamista tarkastajille järjestetään perehdytyskoulutus ympäristötarkastuksen periaatteisiin ja tarkastajan työtehtäviin. Koulutuksissa käymme läpi tarkastuskriteerit ja harjoitellaan käytännössä ympäristötarkastuksen tekemistä. 

Aikaisempien vuosien tapaan haluamme tarkastajien avulla saada ulkopuolisen silmin kriittisesti arvioitua tietoa tuotantoalueidemme kunnosta. Samalla saamme tuotantoalueistamme yhteismitallista tietoa, jota pystymme vertaamaan aikaisempien vuosien tuloksiin. 

Ympäristötarkastajien tähän mennessä tehdyt vuotuiset tarkistukset kertovat siitä, että tarttuminen ympäristöasioiden valvontaan ja hoitamiseen entistä ponnekkaammin on tuottanut tulosta. 

Korjaustoimenpiteiden määrät ovat laskeneet ja omaehtoisten tarkastusten vaikutus tuotantoalueen kuntoon on osin huomattava. Ympäristötarkastajat tekevätkin Vapolla arvokasta työtä kotimaisen energian, ympäristön ja vastuullisen turvetuotannon puolesta.