Hyppää sisältöön

Clean Watersille vaativa puronkunnostusurakka Kainuusta

Clean Waters on voittanut vaativan Housupuron kunnostamisurakan Kainuusta. Hanke on Clean Watersille ensimmäinen Kainuun metsäkeskuksen alueella oleva hanke ja tärkeä avaus Pohjois-Suomeen.  

Paltamon Housupuroa ovat muuttaneet vahvasti metsäojitukset ja niistä tullut ravinnekuormitus. Hankkeen tavoitteena on palauttaa Housupuro luonnontilaisen kaltaiseksi, purouoman kunnostaminen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi taimenille, veden laadun parantaminen sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääminen. 

Uomaan tehtävät leveysvaihtelut lisäävät vesitilavuutta ja toimivat tulva-aikoina tärkeinä hitaan virran suoja- ja syönnösalueina kalanpoikasille. Uoman mutkittelulla parannetaan puhdistuskykyä ja elävöitetään maisemaa. Kiveämiset lisäävät veden syvyyden ja virtausnopeuden vaihtelua uomassa sekä toimivat suoja- ja levähdyspaikkoina kaloille.

Housupuro on pituudeltaan noin 5,6 km, josta kunnostetaan tässä hankkeessa 3,8 km. Hankealueen valuma-alueen pinta-ala on noin 800 ha. 

Clean Waters vastaa tilaajan kunnostussuunnitelmassa esitettyjen töiden tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta. Hanke toteutetaan vuosina 2015-2016.

Lisätietoja: projektipäällikkö Juha Rokkila, p. 020 790 5642