Hyppää sisältöön

Hyvinkään Kurkisuo ja Outokummun Viurusuo valtiolle suojelukohteiksi


Ympäristöministeriö ja Vapo Oy tiedottavat

Valtio ja Vapo Oy tekivät tänään kaupan, jolla valtio osti suojelutarkoituksiin kaksi arvokasta suoaluetta, Outokummun Viurusuon ja Hyvinkään Kurkisuon. Kooltaan alueet ovat yhteensä 690 hehtaaria.

Kurkisuo on merkittävä uhanalaisten kasvilajien ja suoluontotyyppien esiintymisalue. Ympäröivistä ojituksista huolimatta monet Kurkisuon suoluontotyypit ovat säilyneet lähes luonnontilaisina. Viurusuo puolestaan muodostaa ainutlaatuisen erämaisen suokokonaisuuden ja on valtakunnallisestikin merkittävä keidassuo.  Alueella on lukuisia lampia ja lähteitä sekä rikas pesimälinnusto.  Molempien soiden puustoiset reuna-alueet ovat arvokkaita metsien suojelun kannalta.

Ympäristöministeriö ja Vapo käynnistivät tammikuussa 2012 neuvottelut 14 Vapon omistaman luontoarvoltaan merkittävän suoalueen myymisestä tai vaihtamisesta sellaisiin suoalueisiin, jotka ovat menettäneet luontoarvonsa. Neuvottelujen kohteena olevilla alueilla on yhteensä 2300 hehtaaria luonnontilaista suota. Muiden kohteiden osalta neuvottelut jatkuvat.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny on tyytyväinen, että neuvottelut ensimmäisten myytävien suokohteiden osalta saatiin päätökseen näinkin ripeästi. Yhtiön selvitysten mukaan suomalaisten suurimmat huolet turvetuotannossa kohdistuvat tuotannon vesistövaikutuksiin ja turvetuotannon muodostamaan uhkaan sellaisille suoalueille, joilla on erityisen merkittäviä luontoarvoja. Yli-Kyynyn mukaan Vapon ja sen asiakkaiden suurin huoli on tällä hetkellä uusien tuotantoalueiden saaminen luvituksen piiriin. ”Tässä tilanteessa halusimme olla mahdollisimman joustava neuvottelukumppani, jotta kauppoihin tai maanvaihtoihin päästiin ripeästi. Arvostamme myös ympäristöministeriön halua ja kykyä viedä neuvotteluja määrätietoisesti ja hyvässä hengessä eteenpäin”, Yli-Kyyny sanoo. 

Yli-Kyynyn mukaan valtiolle myytyjen suoalueiden kauppahinta oli yhteisen edun nimissä hyväksyttävissä, vaikka se ei katakaan kuin murto-osan soiden energia-arvosta. ”Tärkeintä on, että saimme neuvotteluissa pään avattua ja toivottavasti pääsemme sopimukseen myös muista neuvottelujen kohteena olevista maa-alueista”, Yli-Kyyny sanoo.

Ympäristöministeri Ville Niinistö on hyvillään neuvottelutuloksesta. ”Luontoarvoiltaan merkittävien soidemme pelastamisella on kiire. Olen erittäin iloinen siitä, että neuvottelut ovat menneet hyvin ja nämä kaksi hienoa suota saadaan suojeltua. Tämä on osa pakettia, jolla pyrimme saattamaan soiden käytön kestävälle tasolle ja varmistamaan, että arvokkaat suomme saadaan suojeltua. Toivon tietysti myös jatkoneuvotteluilta yhtä hyvää menestystä.”

Vapo ei hae tuotantolupia luokkien 4 ja 5 soille

Vapo käy parhaillaan läpi viranomaisille jättämiään lupahakemuksia, jotta se voi varmistua, ettei viranomaiskäsittelyssä ole hakemuksia, jotka kohdistuvat luontoarvoiltaan poikkeuksellisen merkittäviin kohteisiin. Alustavan kartoituksen perusteella Vapolla ei ole luvitusprosessissa tällä hetkellä yhtään lupahakemusta, jotka sijoittuvat luontoarvoluokitukseltaan arvokkaimmille  4- ja 5-luokan soille.  Mikäli lopullisessa kartoituksessa löytyy tällaisia kohteita, yhtiö vetää niiden lupahakemukset pois. Vapo on valmis neuvottelemaan myös näiden kohteiden siirtämisestä suorilla kaupoilla tai maavaihdoilla suojelutarkoituksiin. Selvitys luvituksessa olevista maa-alueista valmistuu kuluvan syksyn aikana. 

Vapon joulukuussa 2011 julkistaman ympäristövastuuohjelman keskeisimmät asiat olivat kaikkien tuotantosoiden rakentaminen teknisesti parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä sekä luontoarvoltaan merkittävien suokohteiden myyminen tai vaihtaminen luontoarvonsa menettäneisiin soihin.

 Lisätietoja: 

Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608
Ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 922